6 tips på hur du skapar en optimerad hybrid arbetsplats

Heltid på jobbet? Heltid hemifrån? Eller en hybrid arbetsplats? Diskussionen om att vara, eller att inte vara, på kontoret då alltså, har blivit ett hett ämne och trenden lutar åt att allt fler vill ha kvar möjligheten att jobba hemifrån, åtminstone delvis.

I en intervju av McKinsey berättar Bryan Hancock, McKinsey Partner, följande:

”En anledning till att jag tror att hybrid-upplägget är här för att stanna är för att det är vad anställda vill ha. I en undersökning som vi gjorde sa 30% av de anställda att de sannolikt skulle byta jobb om de skulle tvingas vara på plats på heltid. Och mer än 50% av de tillfrågade sa att de skulle vilja arbeta åtminstone delvis på distans.”

Men självklart finns det andra fördelar med en hybrid arbetsplats, utöver att man gör sina anställda till lags.

En av fördelarna är ökad flexibilitet. Både för de anställda och för företaget. När anställda kan jobba vart ifrån de önskar får företaget ett större utbud på arbetsmarknaden. När man inte behöver ta avstånd i åtanke när man anställer sin personal kan man anställa över en mycket större geografisk yta.

En hybrid arbetskraft innebär även ett lägre avtryck, rent miljömässigt. Både när det kommer till resor till och från jobbet, gjorda av anställda, men även i och med mindre lokaler som drar mindre el och så vidare.

Enligt information från Microsoft så leder möjligheten till att kunna jobba hemma även till bättre mental hälsa hos personalen, då livspusslet är lättare att få ihop.

Det finns helt klart fördelar med en hybrid arbetsplats men självklart finns det även fallgropar. Därför gäller det att ha en tydlig plan och ett bra ramverk för hur personal och chefer ska jobba för att inte tappa fart gällande produktivitet och kultur.

 

Hur bygger man en väl fungerande hybrid arbetsplats?

1 Tydliga mål

Utan tydliga mål blir det svårt att driva en geografiskt spridd personal. Vad förväntas gruppen eller den enskilde ha klart i slutet av dagen, veckan eller månaden? Kör kontinuerliga stand-up-möten där ni snabbt överblickar nuläget samt förväntningar och följ upp om detta har uppnåtts eller ej.

2 Lita på dina anställda

När anställda jobbar hemifrån blir det svårare för chefer och team leaders att få en visuell överblick över hur det går i olika projekt eftersom det där snabba samtalet över kaffemaskinen uteblir. Här är det extra viktigt att lita på sina anställda. Många chefer tenderar att vilja detaljstyra projekt, något som hämmar både kreativitet och framsteg. Har personalen fått tydliga mål så behövs det inte en minutiös inblick i vad varje anställd gör under dagen.

3 Fokus på produktivitet, inte aktivitet

En hybrid arbetsplats ger personalen möjlighet till större flexibilitet i arbetsdagen, något som är en av de stora fördelarna med det upplägget. Många arbetsgivare känner oro kring att deras personal inte jobbar sina utsatta timmar, men i stället för att fokusera på att personalen ska vara aktiv mellan vissa klockslag, fokusera i på att målen möts.

4 Gör ledare och beslutsfattare lättillgängliga

För att en hybrid arbetsplats ska fungera så effektivt som möjligt så måste anställda lätt kunna få tag på beslutsfattare, när frågor uppstår. Det är inte helt ovanligt med chefer som sitter upptagna i möten hela dagarna, men här behöver man skapa en kultur där man enkelt kan nå ut till de som bestämmer. Om det är via telefon, mail eller chatt, det är upp till varje avdelning att bestämma, efter vad som passar dem bäst. Tillgänglighet behöver bli en del av kulturen på en hybrid arbetsplats.

5 Ha rätt verktyg på plats

Tekniken är självklart en viktig del i att skapa en lyckad hybrid arbetsplats. När samarbete ska ske på distans krävs verktyg för kommunikation och samarbete för att främja detta. Tänk på att göra kommunikation lättillgängligt och skapa alternativ som fungerar för olika grupper. Telefoni, video, chattar och informationssidor, allt som krävs för att personalen ska kunna hålla effektivitet och produktivitet på en hög nivå.

6 Uppmuntra till sociala initiativ

Något som företagare ofta oroar sig för, när det kommer till en hybrid arbetsplats och distansarbete är den kulturella aspekten. För att skapa en framgångsrik lösning så är det viktigt att uppmuntra till sociala initiativ. Det kan vara allt från att planera in kontinuerliga after work-tillfällen till att investera i ett enkelt chattverktyg så att personalen enkelt kan kommunicera på ett informellt vis.

De som investerar rätt i en hybrid arbetsplats kan åtnjuta stora fördelar, så länge implementeringen görs rätt. Vill du veta mer om vad Dstny har för tekniska lösningar för att främja en hybrid arbetsplats?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.