https://www.dstny.se/app/uploads/andreas_pasi-prisma-e1588601195548.jpg

Dstny rivstartar i Finland – förvärvar Taikas Mitel kundstock

Efter att tidigare ha etablerat sig i Danmark och Norge tar Dstny Business Communication nu även steget in i Finland och på Åland. Det gör företaget genom att förvärva Taika Companys Mitel kundstock, specialiserade på molnbaserade lösningar. Förvärvet ger en rivstart på de nya marknaderna.

Dstny förvärvar Taikas kundstock, Mitel-plattform och infrastruktur samt tar över driften av deras molntjänst. Förvärvet innebär att företaget redan från start får ett installerat och ett väl fungerande system med redan indragen transmission. Taika blir Dstny:s wholesale-partner på den finska marknaden och kommer även i fortsättningen att ha det kommersiella ansvaret för kundstocken.

Pasi Sampakoski, CEO på Taika Company, och Andreas Johnsson, COO och Wholesale Manager på Dstny.

Andreas Johnsson, COO och Wholesale Manager på Dstny, är mycket nöjd med lösningen.

– Förvärvet av Taikas kundstock och system förkortar startsträckan rent tekniskt, men framför allt har vi redan från start en erfaren partner på plats med en upparbetad partnerkanal. Att växa med wholesale-partners går helt i linje med vår tillväxtstrategi för marknader utanför Sverige, säger Andreas Johnsson.

Dstny tar över drift, teknik och agerar även second line support. Företaget kommer även att stötta och utveckla Taika och deras partners med utbildning och erfarenhet av att driva den här typen av verksamhet, något som ger ett stort mervärde till Taika och de kunder som idag använder och säljer tjänsten. Förvärvet innebär också att det kommer att finnas stora möjligheter till att expandera nätverket av återförsäljare på såväl den finska som den åländska marknaden.

Även Pasi Sampakoski, CEO på Taika Company, ser stora fördelar med förvärvet.

– Med Dstny:s långa erfarenhet och framgång i Sverige tror jag att vi tillsammans kan skapa en riktigt bra tjänst och stark tillväxt i Finland och på Åland. Att de tar över driften av plattformen och tekniken med all sin kompetents skapar ett stort mervärde, säger Pasi Sampakoski.

För mer information, kontakta:

Joachim Brandt, PR & Information, tel. 031-352 40 45

Om Dstny: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i Dstny. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.

Om Taika: En finsk startup som grundades 2016 av erfarna entreprenörer och investerare. Taika är en tjänsteleverantör och integratör som levererar molnbaserade lösningar för affärskommunikation i samarbete med sina partner. Företaget växer snabbt genom ett nätverk av återförsäljare, med ambitionen att bli den största operatörsoberoende wholesale-partnern för molnbaserade kommunikationslösningar på den finska marknaden. Dessutom ser Taika tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden för de tilläggstjänster för omnikanal som de själva utvecklar.