https://www.dstny.se/app/uploads/berlin-germany-e1588603805344.jpg

Utvecklingen av distansarbete i Tyskland under Corona

Corona-viruset (Covid-19) har häpnat många företag, och lett till att de måste hitta nya kreativa lösningar för att fortsätta verksamheten genom distansarbete. Och med samhällsutvecklingen i åtanke har många företag börjat låta vissa eller alla medarbetare sköta sitt arbeta hemifrån för att minska risken att sprida viruset. Tidigare kunde ett sådant beslut ha otaligt många konsekvenser för företag, men med moderna molnlösningar, kan ett skifte från kontoret till distansjobb vara enkelt.

Vi förstår och känner igen faktumet att vissa arbeten kräver att man måste vara fysiskt på plats. Men för de som kan och faktiskt då stannar hemma, kan det verkligen hjälpa att reducera risken att sprida viruset. Och tillsammans med en gedigen molnlösning som tillåter dig att arbeta flexibelt och samarbeta lika effektivt som på kontoret, behöver inte verksamheten förloras.

Molnlösningar

Under denna situation, har flera olika molnlösningar trätt fram i Tyskland som en viktig funktion för företag att fortsätta verksamheten. Och tillsammans med att fler uppmanas att arbeta flexibelt hemifrån, är det viktigt att investera i verktyg som tillåter medarbetare att göra ett enkelt skifte.

Att implementera en ny strategi för att arbeta hemifrån, innebär att många Tyska företag måste möta utmaningen i att de i hög grad förlitar sig på traditionella telefonsystem som kräver installationer och hårdvara. Om företag arbetar med traditionella växellösningar, krävs det alltid minst en person på kontoret. Detta tillsammans med de restriktioner som trätt i kraft har lett till att många företag måste hitta nya lösningar.

Ett sätt att ta sig runt detta är att investera i molnbaserad telefoni som gör det möjligt för alla medarbetare att hantera sitt arbeta och alla sina samtal hemifrån. Det är dessutom enkelt att flytta till molnet och börja routa samtal till det nya systemet för att sälj- och support-team ska kunna hantera verksamheten hemifrån. Utöver möjligheten att förstärka ditt team att arbeta flexibelt med de rätta verktygen, följer det även med flera fördelar såsom; enkel migrering, kostnadseffektiv modell, skalbarhet, och flexibilitet.

Utvecklingen av distansjobb i Tyskland

I Tyskland har Corona viruset lett till flera drastiska åtgärder för att minska spridningen. New York Times skriver att Berlin i söndags förbjöd grupper av mer än två personer från att samlas med undantaget för familjer. Detta tillsammans med andra åtgärder, har vidare lett till att många om inte alla medarbetare i dagsläget arbetar hemifrån.  Vi kan hoppas och förutspå att detta kommer pusha företag att förflytta sig till molnet för att fortsätta verksamheten. Detta är framförallt på grund av att det är en flexibel lösning, som tillåter dig att vara verksam vart du än befinner dig och går att anpassar utifrån förändrade behov. Detta innebär vidare att företag skulle kunna fortsätta verka samtidigt som de är förberedda inför liknande situationer i framtiden som kan komma att kräva en enkel övergång från kontor till distansjobb hemma.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.