https://www.dstny.se/app/uploads/iot-healtcare.jpg

Hur IoT har hjälpt sjukvården under pandemin

IoT fortsätter att definiera och omdefiniera branscher, och den pågående pandemin har ytterligare drivit på utvecklingen med stor tillämpning inom sjukvård. Eftersom Covid-19 har förändrat mångas dagliga liv såväl som många företag, har utvecklingen av teknik skett i mycket snabbare takt för att stödja dessa förändrade omständigheter.

Sjukvården moderniseras ständigt och tillsammans med IoT kan vi tillämpa ny teknik för att utföra vård med ökad noggrannhet och samtidigt undvika behandlingar i person om det inte är absolut nödvändigt. Med hjälp av IoT har läkare kunnat anta nya behandlingsmetoder, till exempel sjukvård på distans. Dessutom har vi också sett en ökning av IoT-enheter avsedda för vård. Integrationen av IoT-enheter med smarta sensorer och algoritmer som är anslutna till en app via molnet har varit till stor hjälp för att bekämpa denna pandemi. Det har hjälpt sjukvården att fortsätta sitt arbete utan att kringgå rådande säkerhetsåtgärder. I detta inlägg vill vi därför belysa fler sätt som denna typ av teknologi kan hjälpa oss att bekämpa pandemin.

Sjukvård under pandemin med IoT

1. Telemedicin i sjukvård

Detta avser processen att samla in information om patienter utan deras fysiska närvaro. Det har blivit ett säkert sätt att söka vård och det är också ett kostnadseffektivt alternativ eftersom det inte kräver någon resa. Bärbara IoT -enheter har visat sig vara otroligt effektiva för insamling av nödvändig data som puls, blodsocker och syrehalter hos patienter. Det finns också IoT-enheter som hjälper till att spåra en persons mentala tillstånd. Med hjälp av detta kan sjukvårdspersonal övervaka patienter och deras hälsa utan att tumma på säkerhet. Dessa enheter har därmed varit otroligt hjälpsamma under pandemin för att utföra vård trots rådande social distansering och lockdown. Det har möjliggjort vård på ett helt nytt sätt där vi annars hade behövt vara fysiskt närvarande.

2. Kontaktspårning

Inkubationstiden för Covid varierar mellan 1-14 dagar men en person som inte visar några symtom kan också sprida viruset. Eftersom det är ett virus som sprider sig väldigt snabbt, har det blivit extremt viktigt att kunna spåra vem den smittade har varit i kontakt under denna inkubationstid. IoT-enheter har varit till stor hjälp med detta såsom smartwatches. Smartwatches har ofta en termometer som kan spåra en persons feber, vilket är ett av de första symptomen på Covid. Med hjälp denna teknik och Big Data kan vi bättre kontrollera viruset genom att kunna följa feberpikar som kan indikera vart ett utbrott potentiellt sker, och därmed begränsa olika områden och använda effektiva metoder för karantän och isolering.

Sjukvård under pandemin med IoT

3. Robotar i sjukvård

Det är ingen överraskning att robotar har fått stor uppmärksamhet inom sjukvården med förmåga att hjälpa till med mycket komplexa uppgifter som kirurgi och cancerbehandlingar. Under början av pandemin såg vi ett stort antal operationer ställas in på grund av säkerhetsåtgärder. Detta ledde till ett stort ökat behov av robotar för att kunna utföra operationer utan fysisk kontakt. Robotar spelar också en stor roll för att upprätthålla sterila förhållanden vilket har varit absolut nödvändigt under pandemin för att minska smittspridning. De kan användas för att desinficera och rengöra patienters rum med hjälp av UV-ljus som effektivt dödar viruset. Eftersom detta UV-ljus annars är skadligt för människor, går roboten in i rummet med stängd dörr, och meddelar sedan  personalen att rummet är säkert för användning. Detta reducerar risken att sprida viruset mellan nyckelpersoner inom vården och hjälper oss även att öka takten på att göra rum redo för nästa person.

Summering

Utvecklingen av IoT har öppnat upp en rad möjligheter för olika branscher och vi kan konstatera att detta har varit otroligt hjälpsamt inom sjukvården. Om det finns något positivt att hämta från denna pandemi, är det att vi har sett och kommer att se en mycket mer rik datadriven sjukvårdsupplevelse. Detta har inte bara hjälpt oss att bekämpa pandemin, men det kommer att hjälpa oss att förbereda oss för framtida situationer där virtuell vård kan vara avgörande. Vi kommer fortsätta se en stort fokus på utvecklingen av IoT i framtiden med implementation i fler branscher.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.