”Dstny har en fantastisk attention kring sina kunder”

0
Antal anknytningar
0
Antal användare
0
År som kund

Med Telefoni integrerad i Teams så finns allt på ett ställe

Implema visar sina kunder den snabbaste och tryggaste vägen till framtidens affärssystem. De jobbar med projekt som varierar i både komplexitet och storlek och har kunder med enheter över hela världen. Bolaget har över 20 år i branschen och är idag en ledande aktör inom implementation och transformation av affärssystem från SAP och Microsoft Dynamics.

”Vi jobbar främst med SAP och Dynamics365, här ligger mycket av vår expertkompetens” säger Niclas Geijerman, CIO på Implema.

Integrerad företagsväxel – från Lync till Teams

Det var 2015 som Implema först blev kund till Dstny.  Dstny var då enbart leverantör till Implema i form av återförsäljare till Telenor. Redan då var Implema pionjärer när det kom till att integrera telefoni med samarbetsverktyg och då var det Lync som var verktyget i fråga. Samtidigt valde Implema att byta mobiloperatör från Telia till Telenor, ett val de gjorde eftersom Telenor var tidiga med utvecklingen av Lync-kopplingen.

”Vi tog tidigt klivet över till den första generationen av molnbaserade växlar och självklart fanns det saker att önska när det gäller integrationen mot Lync.” säger Niclas. ”Men trots att vi var tidiga ut med lösningen så fungerade det förvånansvärt bra.”

2017 var det dags att se över telefonilösningen på nytt. Det Implema ville uppnå då var att uppgradera växeltjänsterna samt integrera Skype for Business ”on premise” mot Dstnys växelplattform.

”Dstny har en relevant produkt till rätt pris” säger Linus Hellsing på Implema. ”Därför valde vi dem som växelleverantör.”

En annan anledning till att de valde att använda Dstnys växellösning var servicen.

”Dstny har en fantastisk attention kring sina kunder” säger Niclas. ”Vår account manager, Henrik Olsson, byggde ett starkt förtroende som inte bara handlade om att sälja utan att istället hitta den lösning som var bäst för oss. På Dstny får man kontaktpersoner, både via säljare och support, som man känner faktiskt bryr sig om oss som kund, även efter att man skrivit på avtalet”

Implema levererar själva molnlösningar till sina kunder, så att gå över till en molnbaserad växel var ett självklart val.

”Cloud-lösningar är väldigt bra på rätt saker. Vi upplever att för den roll som Teams uppfyller hos oss, så är den väl lämpad för en cloud-placering” säger Niclas. ”Molnlösningar är oftast både billigare och mer driftsäkra att hantera”.

Var en del av Dstnys pilotprojekt

I slutet av 2019 påbörjades ett pilot-projekt av Dstnys koppling mot MS Teams och i april 2020 gick samtliga av Implemas användare över till MS Teams. Implema är Gold Microsoft Partner och är därför redan experter på allt som har att göra med Microsofts utbud.

”Implema är idag Guld Partners till Microsoft i driftrelaterade sammanhang. Här är vi experter på Azure, så vi kan leverera stabila system till våra kunder. Vi kan mycket om drift i Microsofts Cloud-tjänster” berättar Niclas.

Därför har Implema också varit till stor hjälp med sitt kunnande vid uppstart när Dstny skulle lansera Teams-kopplingen.

”Jag hade direktkontakt med John Olsson, på Dstny” berättar Linus. En kontakt han var mycket nöjd med. ”Man fick verkligen känslan av att vi jobbade mot samma mål, det var inget ”vi mot dem” utan Dstny lyssnade på de tillägg vi tyckte behövdes och gjorde förändringar till det bättre efter vår input”.

Dstnys integration med MS Teams

För Implemas slutanvändare så betyder integrationen mellan telefoni och Teams att personalen är tillgängliga för sina kunder både i deras vanliga mobiler samt i Teams. Teams blir därmed ytterligare en enhet med vilken de kan besvara samtal i. De får en kraftfull växeltjänst, med svarsgrupper samt tekniken kring samtalsdistribution, via Dstny.

Implema har sitt ärendehanteringssystem integrerat i Teams, vilket gör användningen av verktyget än mer viktigt. Medarbetare svarar på inkommande samtal i Teams och kan direkt därifrån nå ticketing-systemet. Det har även sitt intranät direkt i Teams. Utöver det så använder de Teams Conferencing med fastnätsnummer som ringer direkt in till en konferenstelefon och ett videosystem.

”Mycket bra saker har hänt med Teams den senaste tiden, många nya features som vi kan använda. Nu känns Teams verkligen som ett komplett samarbetsverktyg” berättar Linus.

Det ska vara enkelt att få service för Implemas kunder

Implema strävar hela tiden efter att ha så effektiv service som möjligt för sina kunder.

”För oss är det viktigt att ha en tydlig kontaktyta ut mot våra kunder” berättar Niclas. ”Vi måste kunna ge snabb och kontinuerlig feedback till våra kunder, samtidigt som vi ska kunna fördela arbetet jämnt internt för att leverera snabbast möjliga lösning. Detta är något som vi har arbetat med i många år och som vi ser att vi har lyckats bra med.”

Implema har främst svenska företag som sina kunder men har slutanvändare över hela världen. Något som kräver lite extra när det kommer till support och tillgänglighet.

”Vi måste alltid vara tillgängliga, 24/7” säger Linus. ”Vi har en nattjour som är fördelad mellan kollegorna. Därför har det varit smidigt att man enkelt kan styra vem som får ta emot samtal från vissa nummer, i Dstnys växelsystem”.

Fler tjänster hos Dstny

Implema har fler av Dstnys tjänster utöver företagsväxel och Teamsintegrationen. Genom Dstnys kalenderkoppling uppdateras medarbetarnas hänvisning beroende på vad de har inlagt i sin Outlook-kalender. Dessutom har de svarsservice för att försäkra sig om att någon alltid finns tillhands att svara när kunderna ringer.

 

Dstny har en lockande produkt till rätt pris. Därför valde vi dem som växelleverantör.
Linus Hellsing
IT Technician Coordinator