Uppstickare i försäkringsbranschen väljer Dstny för kundernas skull

I den dagliga verksamheten är självklart telefonin ett viktigt verktyg för att kommunicera med kunderna, så i början på 2016 övergick Svedea med sin växellösning till Dstny.

Uppstickare i försäkringsbranschen väljer Dstny för kundernas skull

Svedea är en försäkringsagentur som vill förändra försäkringsbranschen. Tanken är att erbjuda kunderna tydliga och enkla försäkringar och att utmana etablerade sanningar om försäkring.

Man har också valt att fokusera på specifika områden där man har stark kompetens – allt för att ge kunden en bättre och snabbare skadehantering.
“Det spelar ingen roll om du arbetar med kundservice eller är produktexpert på Svedea. Vi alla är specialister på de områden vi försäkrar,” berättar Philip Wadenius, Kundnavschef på Svedea.

“Vår ambition är att vända det komplicerade och otydliga till enkelt och tydligt. Många konsumenter uppfattar nämligen försäkringar som svåra att förstå sig på, både när det gäller villkor och prisplaner. Dessutom försäkrar vi bara just det vi kan riktigt bra, som t.ex. snöskotrar, båtar, djur,” fortsätter han.

Svedea försäkrar med andra ord inte allt. I stället ser man till att fokusera på specifika områden där man kan erbjuda expertkompetens. På så sätt kan kunden få en skadehantering som är både bättre och snabbare än hos många konkurrenter. I den dagliga verksamheten är självklart telefonin ett viktigt verktyg för att kommunicera med kunderna.
“Det absolut viktigaste är naturligtvis att telefonin är stabil och fungerar. Sedan är det också väldigt viktigt för oss att ha ett gott samarbete med leverantören så att vi alltid är samspelta och kan utvecklas tillsammans,” säger Philip.

I början på 2016 övergick Svedea med sin växellösning till Dstny.
“Vi var ute efter en snabb och lyhörd leverantör som förstod våra behov. Dstny framstod snabbt som det bästa alternativet. I tidigare upphandlingar har vi ofta sett en skillnad mellan förstudien och hur det faktiskt sedan blir i realiteten. Men med Dstny har vi fått en leverantör som motsvarar just det vi sökt. De levererar kvalitet, effektivitet och värdesätter vårt samarbete,” berättar Philip Wadenius.

Svedea använder också Contact center- lösningen Puzzel integrerat med Dstny för vissa av sina medarbetare. Målet med det är att kunna effektivisera och öka kvaliteten ut mot kunder ännu mer.
“Dstny och Puzzel samspelar väldigt bra och ger oss goda förutsättningar att utveckla telefonin. Planen är att inom en snar framtid integrera e-post och sociala medier i Contact center-lösningen för att samla alla kanaler på ett ställe,” säger Philip.

“Vi ser redan att vi kan agera snabbare och öka kundnöjdheten tack vare både Dstny och Puzzel. Med en tjänst som t.ex. Sms-Survey kan vi skicka ut en undersökning till våra kunder direkt efter avslutat samtal. På så sätt kan vi snabbt hantera en kund som inte var helt nöjd genom att till exempel ringa tillbaka,” avslutar han.

Dstny och Puzzel samspelar väldigt bra och ger oss goda förutsättningar att utveckla telefonin.
Philip Wadenius

Softphone

Förvandla din dator till en telefon

Svarsservice

Låt någon annan svara när du inte hinner eller kan

Telefonkonferens

Telefonkonferens

Möts på distans med några enkla knapptryck