Snabbguide Admin Verifiering Mobilt BankID

Som administratör för Verifiering Mobilt BankID kan du hantera vilka på företaget som har tillgång till tjänsten. Du kan lägga till och ta bort användare och hantera lösenord. Du kan dessutom exportera loggarna som skapas vid varje verifiering och radera dessa loggar.

Ladda ner filen

Ladda ner