Slack Telephony PDF

Här hittar du produktbladet för Dstnys integration med Slack. Med Slack Telephony kan du se linjestatus och hänvisningar direkt i Slack. Du kan dessutom skicka SMS och ringa upp kontakter från din företagsväxel samt externa kontakter, direkt från gränssnittet.

Ladda ner filen

Ladda ner