Unga Kvinnor och IT

För oss på Dstny är det viktigt att ha jämlikhet i alla led, det gäller inte minst fördelningen mellan män och kvinnor. Därför var vi med och sponsrade Insight Intelligences undersökning Unga kvinnor och IT. Vi tror och hoppas att med rätt kunskap om varför kvinnor inte söker sig, i större utsträckning, till IT-branschen, så kan vi i slutändan göra rätt insatser för att fånga kvinnors intresse för branschen.

Unga Kvinnor och IT

Dstny sponsrar rapporten från Insight Intelligence om Unga Kvinnor och IT.

För oss på Dstny är det viktigt att ha jämlikhet i alla led, det gäller inte minst fördelningen mellan män och kvinnor. Vi tror och hoppas att med rätt kunskap om varför kvinnor inte söker sig, i större utsträckning, till IT-branschen, så kan vi i slutändan göra rätt insatser för att fånga kvinnors intresse för branschen.

Nedan kan ni hitta rapporten.