3G

3G

3G är tredje generationens mobilnät som gav smarttelefoner en skjuts eftersom innan dess gick det relativt långsamt att surfa i mobilerna. Samtidigt lanserades ävenmobiler som hade inbyggd mottagare för att kunna dra nytta av det nya mobilnätet för snabbare surf.

Föregångaren till tredje generationens nätverk var GSM-nätet. Men med utvecklingen blev överföringshastigheten av data, alltså information, 40 gånger snabbare. Detta ledde till att utvecklare insåg att man kunde nu börja utveckla appar och USB-uttag med 3G-mottagare eftersom datasurfen nu var tillräckligt snabb för att kunna nyttja i arbete eller för nöje.

Med 3G gick det alltså att plötsligt skicka bilder, genomföra videosamtal, och använda sig av GPS i bilen exempelvis. Det var först när mobiloperatörerna började erbjuda en fast summa för en viss mängd data som datasurf över 3G blev mer allmänt använt både i mobiler och mobila bredband.

  • 40 gånger snabbare än dess föregångare, GSM.
  • Möjliggjorde videosamtal mellan mobiler för första gången.
  • Möjlighet att mobilsurfa.
  • Sociala medier såsom Instagram fick snabb spridning tack vare expansionen
  • Samtidigt mer sårbart om det är många som skickar data från ett område.
  • Lanserade även mobilt bredband för bland annat datorer.
  • Turbo-3G är en vidareutveckling med snabbare hastighet inom samma nät.

Introduktion i världen

3G lanserades först i Japan av operatören NTT Docomo 1998 efter att det hade utvecklats i 15 år. Bland annat behövde ett flertal länder världen över komma överens om frekvens och hur teknikstandarden skulle se ut. Det dröjde dock till 2001 innan NTT Docomo gjorde det tillgängligt för allmänheten.

Branschen trodde innan att videosamtal skulle få nätverket att slå igenom på stort. Detta eftersom mobiler med kameror gjorda för videosamtal lanserades med denna funktion. Istället blev det dess möjligheter att kunna ladda ner tredjepartsapplikationer. Nackdelen var dock den dåliga täckningen inomhus som krävde större systemutbyggnad än vad man tidigare trodde.

Det finns även en utveckling kallad 3,5G eller Turbo. Det är ett nätverksprotokoll inom 3G-nätet som tillåter ännu snabbare dataöverföring. I många mobiler kan det istället stå ”H+”. Detta introducerades i en liten skala 2008 och sedan 2010 har det funnits över de delar som redan har det.

Mobilt bredband med 3G

Till skillnad från tidigare mobilnät så introducerade 3G mobilt bredband till marknaden. Operatörerna introducerade då abonnemangspaket som enbart fokuserade på datasurf, och exkluderade tjänster såsom att kunna göra telefonsamtal, skicka SMS eller MMS och så vidare. Detta på grund av att man kan köpa ett SMS som man stoppar in i en USB-sticka.

Med 3G mobilt bredband kunde man börja surfa i en hastighet upp till 7,2 mbit teoretiskt sett så länge man hade tillgång till det så kallade Turbo-3G nätet – även om hastigheten oftast uppgick i 3 mbit. Skulle man tappa täckningen så går anslutningen över till GSM och surfhastigheten sänks betydligt.

Numera har EU luckrat upp avgifterna för datasurf med bland annat 3G inom EU. Det betyder att man betalar ingen extra avgift för att nyttja 3G när man är utomlands i ett annat EU-land. Begränsningar förekommer men generellt sett är det en utveckling som gynnar konsumenter inom unionen.

4G, 5G och vidare

Även om 3G fortfarande används, är det inte den snabbaste eller mest moderna metoden för mobildata sen 4G och 5G kom in i bilden. 4G kom ut vid 2012 och finns nu utspritt över hela världen. Det erbjuds nu även som standard, vilket innebär att de som fortfarande använder 3G gör det högst troligt på grund av att det inte finns 4G-täckning där de befinner sig. Nästa steg är 5G, vilket kan verka som gamla nyheter vid det här laget. Men faktum är att det är en stor uppgradering från 4G eftersom internetuppkoppling kommer vara avsevärt snabbare och nedladdning kommer att ligga på 130-240Mbps till skillnad från 3Mbps med 3G och 20-30Mbps med 4G. Allt eftersom utveckligen fortsätter kommer snart 3G vara ett minne blott.

Senast uppdatering 2 Nov 2020