Bredband

Bredband

Bredband kan enkelt förklaras som en snabb access till internet som började att introduceras under 1990-talet. För att kunna ansluta sig till bredbandet krävs det att bredbandskablar är utlagda, och den vanligaste tekniken för detta är fiberoptik. Idag räknas bredbandsutbyggnaden som en viktig del av infrastrukturen i Sverige för hela samhället.

Var gränsen för vad som räknas som bredband eller inte tvistas det om i branschen och mellan olika länder. Vissa hävdar att den nedre gränsen, till och från användaren, börjar vid 0,5 Mbit/s medan den svenska IT-kommissionen vill att den ska ligga på 5 Mbit/s.

Andelen hushåll i Sverige som har tillgång till bredband är idag en av de största i världen. Detta på grund av att bredbandsutbyggnaden har setts som en viktig del för industrier, företag och konsumenter. Priset för bredband i Sverige är även det en av de lägsta i världen, enligt en undersökning från 2006.

  • Sverige är en av de mest bredbandsutbyggda länderna i världen
  • Bredband möjliggör tillgång till snabbt internet till och från användaren
  • Var den nedre gränsen går för vad som kallas bredband är omtvistat
  • Priset för bredband i Sverige är ett av de lägsta i världen
  • Fiberoptik har möjliggjort snabbt bredband i Sverige
  • Mobilt bredband är en teknik som är trådlös
  • Med wifi kan man ansluta sig till bredband via apparater som har wifi inbyggt

Hastigheter och utbyggnad

Mobilt bredband innebär en internetuppkoppling via mobilnätet. För detta krävs ett simkort. Med dagens teknik går det att använda sig av 3G och 4G för att få snabba hastigheter. 3G har en teoretisk maxhastighet på 16 Mbit/s och med 4G kommer man upp i en hastighet på max 1000 Mbit/s.

Mobilt bredband har möjliggjort internetåtkomst till regioner där bredband via kablar inte är utbyggt än. Det har dock inte hindrat regeringens mål om att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020. Med snabb hastighet menas 100 Mbit/s i båda riktningarna.

För att påskynda utbyggnaden av bredband har regeringen öronmärkt pengar ämnade åt byalag. Det är hushåll som tillsammans går ihop för att få fram en utbyggnad av bredband till en glesbygd. Fortfarande är det dock kostsamt att bygga ut bredband till glesbygder som ligger långt från existerande bredbandsnät.

Mer än bara internet

Bredband innebär inte bara internetåtkomst till hemsidor. Med snabbt bredband kom även möjligheten att kunna sända digital-tv och IP-telefoni. Sändningarna av digital-tv sker dock genom ett stängt nätverk. IPTV har idag möjliggjort att det finns ett stort utbud av teve-kanaler att abonnera på jämfört med analoga tevesändningar.

IP-telefoni eller bredbandstelefoni är telefoni som överförs via datapaket, alltså via internet, än traditionell mobil- eller telefonnät. Nackdelen med IP-telefoni är att risken för brutna eller brustna samtal är mycket större än om man använder sig av traditionell telefoni. Dock har utvecklingen gjort att ljudkvalitén är mycket bättre.

Tillgång till snabbt bredband kommer vara ännu viktigare i framtiden. Detta på grund av att allt fler saker i våra hem och i samhället kommer att vara uppkopplat till internet. De så kallade ”internet of things”, eller ”sakernas internet” som det heter på svenska kräver ständig uppkoppling till internet för att fungera.