Callback

Om Callback

Callback är en tjänst utvecklad för företag, institutioner och organisationer som har ett stort antal inringande samtal under kortare tidsperioder. Med callback-funktionen går det att skapa telefonköer som gör att kunden på så sätt slippa att sitta med telefonen i handen och vänta på sin tur.

Tilläggsmodulen callback har funktioner så som anropsnummer, en rapport -och statistikfunktion och en tidsangiven återuppringningsfunktion. Om man som företag istället vill ha ytterligare funktioner i sin återuppringningstjänst kan man istället köpa ”callback plus” som till exempel har två handläggarplatser istället för en (callback ”ordinarie”), indentifiering av kund genom personnummer och kompetensstyrning av samtal.

Callback-lösningen fungerar även för de kunder som har skyddat telefonnummer, dock måste kunden själv vara villig att knappa in sitt nummer annars fungerar inte tjänsten. Via callback-funktionen erbjuds kunden en tid för återuppringning vilket gör att kunden i fråga kan ägna tid åt någon annan aktivitet istället för att vänta på att bli uppringd.

  • En webbaserad tjänst för hantering av telefonköer.
  • Med callback-tjänsten kan ett företag schemalägga en återuppringning.
  • Tjänsten är ett verktyg med vilket man kan optimera de anställdas ärendehantering.
  • Går att spela in hälsningsmeddelanden i callback.
  • Finns ett analysverktyg som går att integrera i denna tjänst.
  • Callbacks analysverktyg bidrar till insikter om förändringar i t.ex. samtalsbelastningen.
  • Med callback-lösningen sparar du tid och missar inga samtal.

Callback är ett verktyg för handläggare

Callback-lösningen som tilläggsmodul till molnbaserade växeltjänster är ett verktyg som är funktionellt för handläggare där arbetsbelastningen stundtals är intensiv genom en hög frekvens av inkommande samtal. Tjänsten är ett verktyg för de företag och organisationer som vill strukturera upp och effektivisera sitt bemötandet av kunder.

Tilläggsmodulen callback har även ett analysverktyg som går integrera som ett extra tillägg till lösningen. Med detta verktyg kan ett företag analysera både in -och utflödet av samtal, när på dygnet som flest samtal sker och hur handläggningsplatserna bör bemannas för att bemöta kunderna på ett effektivt sätt.

Uppringningstjänsten callback är ett verktyg för de företag som inte alltid är nåbara, men som vill ha möjligheten att ringa tillbaka till sina kunder genom en överenskommen tidsperiod. Om kunden inte vill ha den angivna uppringningstiden kan kunden tacka nej och ni som företag kan du erbjuda kunden en ny tid för uppringning och samtal.

Skapa olika kösystem med callback

Med callbackfunktionen kan både företag och organisationer skapa olika kösystem. För en vårdcentral går det till exempel att skapa en kö för receptförnyelse, en kö för medicinsk rådgivning, en kö för rådgivning om smärre akuta sjukdomsfall eller andra ärenden som rör företaget eller organisationen ifråga.

Genom att skapa denna typen av olika kösystem kan företagets eller organisationens handläggare välja, beroende på till exempel kompetens, vilka frågor de vill besvara. Callbacktjänsten är också, sett ur ett företagsperspektiv, ett verktyg för att optimera de anställdas användning av deras yrkeskompetens genom vilken den också kan bemöta kunderna på ett adekvat sätt.

Callbacktjänsten är också ett tilläggslösning för de företag som vill få ner stressnivån hos sina anställda och som söker att skapa ökad harmoni och effektivitet bland sina handläggare. Integreras även analysverktyget till modulen skapas ytterligare möjligheter att kartlägga ärendehanteringen vilket kan bidra till ökad struktur.

Vi på Dstny erbjuder tjänsten Virtual Phone Q, en tjänst som erbjuder kunder möjligheten att automatiskt bli uppringda på utsatt tid.

Vill du veta mer om Callback? Kontakta oss så hjälper en av våra kunniga rådgivare dig vidare.