Centrex

Vad är Centrex?

För växande företag i alla storlekar kan telefonin bli ett oväntat stort bekymmer. När volymen av inkommande samtal ökar och dessutom får allt fler olika mottagare inom organisationen, blir telefonväxeln snabbt en nödvändighet. Centrex är en praktiskt lösning som ger användaren tillgång till en telefonväxel utan att behöva investera i någon särskild utrustning.

Det som utmärker företagsväxeln Centrex är att den tillhandahålls helt av telefonioperatören. En organisation som använder Centrex-systemet behöver alltså bara sina telefoner, men ingen faktiskt växel. Växelfunktionerna sköts istället på själva telestationen. Systemet kan liknas vid en virtuell telefonväxel som realiserar sina funktioner i telenätet snarare än brukarens egen växel.

Centrex erbjuder företaget alla de viktiga funktioner som en telefonväxel traditionellt har. Exempel på dessa är direktval och intern återuppringning. Tack vare detta slipper brukaren införskaffa, hantera och underhålla komplicerad utrustning. Centrex har idag existerat under flera decennier och är därmed en väl beprövad teknologi med stor driftsäkerhet.

  • Centrex kan liknas vid en virtuell telefonväxel
  • Funktionerna realiseras i telenätet, snarare än en fysisk växel hos företaget
  • Centrex erbjuder alla traditionella basfunktioner i en telefonväxel
  • Vilka tjänster som erbjuds kan anpassas till den aktuella organisationens behov
  • Centrex passar företag och organisationer i alla storlekar
  • Beprövad teknologi som är driftsäker och trygg
  • Undanröjer underhåll och hantering av särskild utrustning för en telefonväxel hos företaget

Ett mycket anpassligt system

Centrex erbjuder inte bara en smidig lösning utan krav på särskild utrustning. Tjänsten är därtill mycket anpassningsbar och kan skräddarsys efter den aktuella användarens särskilda behov. Tack vare att växelfunktionerna realiseras i telenätet blir det också en tekniskt enkel sak för användaren att ändra tjänsternas natur och omfattning, utan att behöva byta eller modifiera utrustning.

Bland de typiska växelfunktioner som erbjuds via Centrex kan nämnas anpassningsbara hänvisningar, vidarekoppling och röstsvar. Därtill kan användaren välja att etablera svarsgrupper som individuella telefoner sedan kan logga in och ur till. Denna virtuella växel kan alltså liknas vid ett slags infrastruktur för organisationens telefonnät, som kan anpassas för specifika behov.

Naturligtvis är teknologin fullt användbar med mobila telefoner, vilket idag blir allt vanligare som standard även bland större företag och andra organisationer. Dessutom finns versioner av Centrex för IP-telefoni som även kallas internettelefoni eftersom den bygger på internetteknologi. Centrex är alltså ett helt moderniserat system för en virtuell telefonväxel.

En teknologi som underlättar ett professionellt kundbemötande

Genom att välja Centrex för ditt företag får du ett antal smidiga verktyg för att ge dina kunder bästa möjliga service och bemötande. Hur din verksamhet uppfattas av kunder som söker kontakt har naturligtvis avgörande betydelse för vilket förtroende du lyckas etablera hos dem. En välfungerande växel får kunderna att känna sig välkomna.

För organisationer som är tillräckligt stora att hålla sig med en telefonist erbjuder Centrex alla nödvändiga funktioner. Brukaren får till exempel en sökbar företagskatalog och systemet medger att telefonisten prioriterar inkommande samtal. Därtill finns möjlighet för automatiska välkomstmeddelanden och köbesked, som undanröjer mycken irritation bland kunder när många kontaktar företaget samtidigt.

Idag tillhandahålls Centrex av Telia på den svenska marknaden. Som kund får du därmed en beprövad tjänst från vår mest erfarna telefonioperatör, vilket borgar för god kvalitet. Med den stora anpasslighet som tjänsten erbjuder kan du se till att välja endast de tjänster som just din verksamhet behöver.