Contact Center

Contact Center

När det gäller telefonilösningar till exempel molnbaserade växeltjänster finns även en del kringtjänster som företag kan köpa in och använda sig av. Ett exempel på en sådan tilläggsmodul är ett så kallat Contact Center där företag kan hantera olika kanaler, till exempel e-post och sociala medier, med ett och samma gränssnitt.

En Contact Center-lösning är användbar i många olika typer av sektorer, till exempel inom sjukvård, finansbranschen eller inom telekommunikation. Gemensamt för dessa branscher är att företag verksamma inom dessa områden ofta måste bemöta sina kunder via många inkommande kanaler där kunderna inte bara förväntar sig, utan ibland också kräver, korta svarstider.

E-post, chatt, telefoni eller sociala plattformar som till exempel Facebook eller Twitter, är alla exempel på verktyg genom vilka människor i dagens samhälle kommunicerar med varandra. Denna tilläggsmodul fungerar både för både mindre och större bolag. Om lösningen av någon anledning skulle ligga nere finns en backup att tillgå.

  • Tjänsten är helt webbaserad och oberoende av tidszon.
  • Systemet fungerar oberoende av geografisk placering, plattform och operativsystem.
  • Tilläggsmodulen är funktionell oavsett telefonoperatör eller växeltjänst.
  • Contact Center-lösningen går att anpassa efter förändrade behov.
  • Det går att koppla på ytterligare funktioner till systemet.
  • Det går att integrera Swish och ID-kollen i systemet.

Det går att integrera olika CRM-system

Contact Center-lösningar kan hantera många olika plattformar i ett och samma gränssnitt. Det går också att integrera andra typer av system i modulen till exempel ärendehanteringssystemet Zendesk. Med hjälp av rapporter går det att kartlägga och analysera både kund -och handläggarbeteenden vilket underlättar identifikation av förbättringspotential.

Kartläggning av processer och olika typer av beteenden möjliggör för de flesta företag att kunna påverka, förändra och skapa mervärde i en positiv riktning. Vikten av att inkludera alla medarbetare i en arbetsprocess är stor och det är för många chefer helt avgörande i skapandet av en vi-känsla på ett företag.

Med Contact Center-lösningen går det att optimera ett företags resurser genom att till exempel hitta en prioriteringsordning av ärenden eller att bemanna med ett korrekt antal personer beroende på frekvensen av kommunikation. Denna tilläggsmodul fungerar för både externt och internt bruk avseende frågor om teknisk support med mera.

Flexibel, oberoende med förbättrad användarupplevelse

Contact Center-lösningen är flexibel och helt oberoende. Modulen är funktionell oavsett geografisk placering eller vilket operativsystem som används. Lösningen har en innehållsstrategi som gör att man som företag kan bygga ihop många olika kommunikationskanaler till en kanal, en så kallad tvärkanaluppplevelse. Man kan alltså samla allt på ett och samma ställe.

Tilläggsmodulen Contact Center är applicerbar på alla telefonoperatörer och växeltjänster. Till denna lösning går det också att koppla på fler lösningar eller anpassa befintliga lösningar beroende på företagets aktuella eller framtida, ändrade behov. Till exempel kan man både öka eller minska antalet handläggare i kundtjänsten.

Contact Center är en tilläggstjänst som passar för företag och organisationer med mycket inkommande trafik som utgörs av kontaktande kunder. Modulen har en hög säkerhet som, genom avtal mellan olika företag, erbjuder en säker backup i händelse av stillestånd i datatrafik. Via denna backup säkerställs att samtal når kund och företag.

Vill du skaffa ett Contact Center till ditt företag?

Vill du veta mer om Contact Centers? Då kan du antingen ringa oss på 010-410 50 00 eller maila oss på info@dstny.se. Du kan även fylla i formuläret på vår kontaktsida så kontaktar vi dig istället.