DECT

Om DECT

DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications, är en standard för trådlösa telefoner. Det är en standard som togs fram i Europa efter att det först kom flera olika teknikstandarder för trådlösa fasta telefoner från Asien. Det är alltså ett system för fasta telefoner som är kopplade till det fasta telefonnätet. DECT har en räckvidd på 50 meter inomhus och 300 meter utomhus samt maximal överföringshastighet på 384 kbit/s per frekvenskanal.

1992 introducerades de första sladdlösa fasta telefonerna. Dessa hade en batteritid som var förhållandevis dålig och var rätt så tunga i och med att batteriet var ganska stort. Men efterfrågan växte och allt eftersom att tekniken mognade så spred sig DECT-telefoner till hela världen förutom Japan som har ett eget system.

Enligt siffror från 2011 så finns det 800 miljoner DECT-telefoner världen över och 73 procent av dessa används för hemmabruk. En av de snabbast växande marknaderna är USA som introducerade denna teknik så sent som 2005. Telefonerna har en räckvidd på 50 meter inomhus och 300 meter utomhus.

 • DECT-telefonerna introducerades till marknaden först år 1992.
 • Innan fanns det flera teknikstandarder samtidigt.
 • Finns idag i över 110 länder.
 • Över 800 miljoner DECT-telefoner används idag. Majoriteten finns i hemmen.
 • Japan är det enda land som inte använder DECT.
 • Ett system som omvandlar analog kommunikation till digital.
 • Fortsätter att sprida sig i världen, trots att mobilnätet expanderar.

Hur fungerar det?

Ett DECT-system har alltid två komponenter som konstant kommunicerar med varandra. Dessa två är basstationen som är fast och telefonluren, som är mobil. Basstationen formar bron mellan telefonen, internetuppkopplingen och telefonluren. Detta fungerar genom att basstationen skickar en signal som tas emot i telefonluren eftersom signaler förser luren med nödvändig information för att koppla upp och skicka data via basstationen. Om dessa två är synkroniserade, kan du ringa samtal med den trådlösa enheten. När data sedan skickas från telefonen till basenheten så sker det en fördröjning av ca 10 ms, vilket i praktiken är bättre än via WiFi eller Bluetooth.

IP-DECT

IP-DECT är en teknologi som tillåter de funktioner du får me den trådlös telefon att användas med IP-teknologi och moderna IP-nätverk genom DECT-standard. Detta gör det möjligt för full integration mellan enheter som kommunicerar via denna-standard i IP-infrastrukturen. Lösningen är speciellt passande för stora företag med IP-infrastruktur av hög kapacitet för att täcka större områden och avdelningar med trådlös telefoni.

DECT och VoIP

Många undrar om de kan använda teknologin med VoIP och svaret är att det är möjligt eftersom VoIP fungerar perfekt med traditionella telefoner uppkopplade till fasta nätet. Din DECT-telefon ansluter till ett fast nätverk, men skillnaden är att det övergriper mer än en lur. Detta beror förstås på den typ av VoIP-tjänst du använder då exempelvis Skype inte fungerar på samma sätt.

Fördelar

Teknologin är otroligt användbar eftersom det ger dig flexibilitet i ditt arbete. Det ger dig även möjlighet att skapa kontaktpunkter i hemmet eller kontoret för att ta emot och ringa samtal. Ett samtal kopplas genom en lur eller bas till en annan. Ytterligare fördelar innefattar;

 • Lång räckvidd, ca 40 meter inomhus och 300 meter utomhus.
 • Hög säkerhet mot avlyssning
 • Energieffektiva
 • Separat räckvidd för frekvens som inte är beroende av WiFi
 • Bättre ljudkvalitet än tidigare standard
 • Mångsidig applikation
 • Möjligt att använda flera headset samtidigt
 • Fria interna samtal

Nackdelar

En av de primära nackdelarna med DECT 6.0 är att det ofta inte inkluderar en och samma profil för samtliga tillverkare. Detta innebär att en telefon från en tillverkare, ofta inte fungerar med tillbehör från en annan. Därför är det viktigt att se till att all utrustning är från samma tillverkade för att de ska vara kompatibla.

Det finns även en återkommande fråga om säkerhet med DECT. Detta är på grund av att den kryptering som DECT-teknologi använder har brutits vilekt medfört risk för övervakning. Det är även möjligt att snappa upp signalen från luren till basen. Detta gör det möjligt för en annan telefon att agera bas, och skicka samtalet till annan destination.

Näst mest spridna telefonnätet

Det var under 1980-talet som de första sladdlösa analoga telefonerna spred sig från Asien. Problem med dessa analoga sladdlösa telefoner var att samtalskvalitén var låg och brusig. Dessutom kunde man lätt avlyssna dessa telefonsamtal. Detta ledde till att man började utveckla en digital standard i Europa.

Det var Sverige och Storbritannien som ledde denna utveckling med varsin version av digital trådlös kommunikation. Man kom dock överens i Europa om att man skulle satsa på en teknik för att underlätta för industrier och konsumenter och utifrån det tog man fram tekniken under 1988.

Det dröjde dock till 1992 innan denna teknik fanns tillgänglig för konsumenterna. Sen 2011 tillverkas 100 miljoner nya telefoner varje år . Det har gjort telefonerna till det näst mest spridna telefonnätet efter GSM. Fortfarande så utvecklas och uppgraderas tekniken som bland annat ger bättre ljudkvalitet.

Historia

Historian bakom DECT kan efterliknas den för GSM i att båda är trådlösa digitala lösningar för telefoni, och har standardiserats av ETSI. DECT som standard fastställdes 1992 men togs fram 1988. De första analoga trådlösa telefonerna togs fram på 1980-talet i Östasien och levererades till europeiska butiker. Dock innefattade analoga system problem då det riskerade avlyssning och brus, vilket ledde till att vidare utveckling av sladdlös teknik fortsatte. Detta resulterade i två uppgraderingar, först den brittiska CT2-standarden och den svenska CT3-diton. 1988 bestämde det europeiska standariseringsorganet för att utveckla en gemensam standard baserat på dessa två, som i sin tur blev vad vi idag kallar DECT.

73% av världens hushåll använde DECT-standarden år 2011 och fram tills dess har uppskattningsvis 800 miljoner telefoner tillverkats med ökning på ca 100 miljoner per år. DECT introducerades i minst 110 länder och USA introducerade standarden 2005. Den enda marknaden som inte ännu introducerat DECT-standarden är JAPAN eftersom de har en egen vid namn PHS.

History of DECT phones

Framtiden med DECT

DECT fortsätter att utvecklas vid sidan av mobilnätets expansion trots sina starka 25 år på markanden och är fortfarande vanligt förekommande i hushåll.   Nästa stora uppdatering av DECT kommer år 2020 som ska bland annat kunna skicka och ta emot data på en gigabyte per sekund. Det är också en uppdatering som främst riktar sig till företag och industrier.

Fördelen med DECT jämfört med mobiler är pålitligheten och ljudkvalitén. Det är dessutom väldigt säkert från att bli utsatt för hackerattacker eftersom det inte använder sig av internet. Inga studier pekar på att DECT-tekniken skulle vara hälsofarlig, däremot så finns det inga långvariga studier som är gjorda på människor som dagligen använder sig av DECT-telefoner.

Det finns även smartphones som både har DECT och 3G inbyggt med Android som plattform. Det betyder att när man är hemma så ansluter mobilen till basstationen och fungerar som en DECT-telefon. När man lämnar hemmet så ansluter den sig till 3G-nätet automatiskt. Tanken är att man ska köpa flera till ett stort hem.

DECT idag har även lägre strålning och är mer energieffektivt än någonsin men flertal olika funktioner, exempelvis ”smart homes”. Detta är också en del i varför T:et i DECT har bytts från ”Telephony” till ”Telecommunications”. Efter att ha blivit ett globalt fenomen har även E:et bytts ut från ”European” till ”Enhanced”.

Senast uppdaterad Nov 2020