Förbättra mobiltäckning

Förbättra mobiltäckning

Att förbättra mobiltäckning är mycket viktigt för många då det kan innebära helt nya möjligheter i till exempel arbetslivet. Det kan handla om skillnaden mellan kunna, eller inte kunna arbeta från hemmet. Mobiltäckningen påverkas av flera olika faktorer. Vissa av dem kan man påverka själv.

Att välja en operatör som har bra mobiltäckning på de platser där man oftast befinner sig är grundläggande när gäller mobiltäckning men det vi kommer att koncentrera oss på i den här texten är vad man själv kan göra för att få så bra täckning som möjligt.

Täckning kan variera ganska kraftigt mellan två platser som ligger förvånansvärt nära varandra, ofta är det sådant som vilken höjd du befinner dig på och vad som finns mellan dig och närmsta sändare som påverkar mobiltäckningen. Många väljer hur de använder rum hemma och på kontoret utifrån täckningen.

  • Högre höjd brukar innebära att du får bättre täckning
  • Inomhus är täckningen oftast bäst vid fönster
  • Testa täckningen i olika rum och välj arbetsplats utifrån det
  • Olika mobiltelefoner är olika bra på att ta emot signaler
  • Du kan förbättra täckningen med en repeater och andra tekniska lösningar
  • Olika byggnadsmaterial i väggar, golv och tak dämpar mobilsignaler olika mycket
  • Ofta har det störst effekt att byta till en operatör med bättre täckning

Tekniska lösningar som förbättrar täckningen

Det kan ibland vara en riktigt bra idé att koppla telefonen till en extern antenn för att förbättra sin mottagning, det är en gammal och beprövad teknik men idag finns många fler alternativ. Vi på Dstny kan även erbjuda andra produkter som innebär räckviddsförstärkning. Framförallt inomhus.

Investeringar i täckningsutbyggnad kan löna sig många gånger om. För vissa företag kan det till och med vara ett alternativ till att byta till nya lokaler. Nya arbetsplatser kan ofta skapas om täckning blir bättre och i vissa branscher finns det en direkt koppling mellan täckning och resultat.

Faktum är att det framförallt är nybyggda hus som kan ha problem med inomhustäckningen. Är det energieffektiva brukar det även betyda att signaler har svårt ta sig igenom väggarna och utan signalförstärkning kan det vara så man måste förflytta sig till ett fönster för att kunna genomföra ett samtal.

Mobiltäckning i framtiden

En sak som det kan vara viktigt att ha koll på är att det kan vara skillnad på samtals- och internettäckning. Operatörerna använder helt enkelt olika nät för olika typer av trafik. 4G används till exempel inte för vanliga telefonsamtal utan bara till surf och upp- samt nedladdning.

Utomhustäckningen förbättras ständigt och vi får tillgång till högre och högre dataöverföringshastigheter. När det gäller inomhustäckning verkar det dock som att man i framtiden, i vissa typer av fastigheter, kommer att behöva vidta olika åtgärder för att få optimal täckning överallt där man behöver det.

Det finns en del åtgärder man som privatperson kan genomföra förbättra täckningen på kort sikt, kanske till och med under ett pågående samtal. I längden lönar det sig dock att analysera sina möjligheter i en aktuell fastighet och investera i signalförstärkning där den gör som mest nytta.