Företagsmobil som förmån

Företagsmobil som förmån

Det blir allt vanligare att företag väljer att erbjuda en företagsmobil, tillsammans med ett företagsabonnemang, som förmån till sina anställda. Kravet på att medarbetare ska vara mobila under sin arbetsdag, tillsammans med mer utvecklad teknik inom mobiltelefoni, har medfört att en företagsmobil har blivit näst intill ett krav hos stor del av arbetskraften. Speciellt i yrkesgrupper som exempelvis säljare, som ständigt är på språng och som samtidigt har stora krav på sig att alltid vara tillgängliga både före och efter arbetstid. Det kanske ofta tolkas som en stor investering, men faktum är att produktivitet kan öka väsentligt eftersom du skapar en mobil arebtsmiljö som alltid är redo att interagera med kunder oavsett vart de befinner sig.

Företagsmobil som förmån innebär att personal får en mobil att använda under sin arbetstid. På så sätt behöver de inte sitta vid en fast bordstelefon när de är inne på kontoret och de slipper göra samtal från sin privata mobil när de är ute på språng.

Men får anställda använda samma telefon för att göra privata samtal? Var går gränsen? På grund av att många använder sin företagsmobil för att ringa privata samtal ha förmånsbeskattning införts på företagsmobiler.

företagsmobil som förmån

Fördelar med mobil som förmån

  1. Idag är mobiltelefoner minst lika kraftfulla som traditionella datorer – och ofta säkrare. De flesta applikationer idag finns ofta även tillgängliga via mobilen, och ibland finns det även bättra varianter.
  2. Vissa företag kan se fördelar med sparade kostnader genom att helt byta ut datorer till mobiltelefoner förutsatt att det inte kräver att du måste sitta vid ett skrivbord varje dag.
  3. Operativsystem i mobiler är utvecklade för att hanteras och vara säkrade på sätt som traditionella system inte är. Varje app är exempelvis skyddad från andra, och operativsystemet kan stängas av helt om en fara upptäcks.

Förmånsbeskattning mobiltelefon

Att ha en jobbtelefon sågs förr som en förmån. Det har dock konstaterats att det varit problem med redovisningen när det kommer till användandet av företagsmobiler. Komplikationerna har lett till att reglerna så småningom ändrades. Ändringarna innebar att privatsamtal har blivit skattefria. Du kan alltså använda din jobbtelefon privat utan att förmånsbeskattas. Detta efter att Skatteverket har beslutat att företagsmobiler skall ses på samma sätt som bilförmåner, dessa förmåner är skattefria enligt inkomstskattelagen.

Vill du läsa mer om vad det innebär att ha en företagstelefon och vilka regler som gäller kring dessa? Du kan finna mer information på skatteverkets hemsida.

Skattefria samtal vid fasta abonnemang

För att de privata samtalen skall vara skattefria på jobbmobilen så krävs det dock att arbetsgivaren har signerat ett fast abonnemang, utan en separat samtalsdebitering. Uppfyller arbetsgivaren de två kraven blir det ingen merkostnad för den anställde om de använder sin företagsmobil privat. Dock måste arbetsgivaren kunna visa upp att personalen är i behov av att använda telefon under arbetstid.

  • Många anställda använder företagsmobil på dagens arbetsmarknad
  • Företagsmobiler ses som en förmån i arbetet
  • Fast abonnemang med fria samtal och sms är skattefritt
  • Arbetsgivaren måste kunna styrka att personalen är i behov av företagstelefoner
  • Det är endast samtal som ingår i skattebefrielsen
  • Mobilt surf behöver därför beskattas om det används
  • En bra sak är att skriva ett avtal mellan arbetsgivare och anställd

Andra teletjänster på arbetsmarknaden

När det kommer till andra teletjänster som används under arbetstid är de inte skattebefriade. Den enda tjänst som är skattebefriad är samtal och då måste abonnemanget som sagt vara fast. För de anställda som har ett abonnemang med en samtalsdebitering som är rörlig gäller förmånsbeskattning.

Vissa kanske undrar varför förmånsbeskattning ens finns och det är för att personer sparar in på levnadskostnader som annars hade beskattas. En bra sak att tänka på är att allt som anställda tar emot från en arbetsgivare skall beskattas. Exempelvis använder man surf privat under arbetstid skall det även beskattas.

Det går även för den anställde och arbetsgivaren att skriva ett avtal om att mobil surf inte får användas utanför arbetstid. På så sätt finns det på papper och i skrift vilket gör det lätt för Skatteverket att vad som har bestämts mellan de två partnerna.

Företags ansvar för företagsmobiler

Framförallt är det företagens ansvar att se till att kraven uppfylls för att få företagsmobilen skattebefriad. Det är därför upp till varje arbetsgivare att bestämma hur mycket företagstelefonen skall användas. För den som har otur kan annars företagstelefonen ge en rejäl, och för vissa, oväntad skattesmäll.

En annan sak som det också är viktigt att tänka på är framförallt att stänga av roamingen när man åker utomlands. Annars blir det både en hög räkning samt skatt på det. Använder man inte telefon mycket i arbetet är det därför ett tips att tänka igenom noga innan man skaffar en.

Trots att det kan vara skönt med att ha två separata mobiler för privat och jobb kan det göra mer skada än nytta, vid fel användning. Så länge man har läst på om vad som gäller är det dock fritt fram att använda företagstelefonen, ifall abonnemanget är fast.

Mall för Telefonpolicy

Vi på Dstny har tagit fram en policy för företag som vill ha tydliga regler ut mot sina anställda med riktlinjer över hur företagsmobiler får användas. Mallen täcker allt från hållbarhet, miljö och hur mobilerna får brukas privat. En HR-expert har tagit fram mallen som är uppbyggd med rubriker och exempel som du kan utgå ifrån. Varje rubrik har två färdiga förslag, ett som är lite mer generöst i tillåtandet av användningen och ett förslag som är lite striktare. Sedan kan du alltid ändra innehållet efter ditt företags specifika behov och på så sätt få en skräddarsydd telefonpolicy på mindre än 30 minuter. Klicka på knappen nedan, fyll i formuläret och sedan får du mallen direkt i din mail.