Förval

Om förval

Att ställa in förval i sin fasta eller bärbara telefon, eller i mobiltelefonen, är en mycket tidssparande insats. Det underlättar för minnet genom att man slipper komma ihåg nummer, och är samtidigt tidssparande eftersom man inte behöver öppna kontaktboken varje gång man ska ringa ett samtal.

Funktionen med förval använder man ofta när man har ett antal nummer som man har ringt många gånger, och som man vet att man kommer behöva ringa till flera gånger i framtiden. Förvalet är ett sätt att ha numret snabbt tillgängligt med hjälp av bara ett knapptryck.

Numren som man sparar som förval är med andra ord alltid lätta att komma åt. Dessutom behöver man inte tänka på att lägga nummer på minnet eller skriva upp dem någon annanstans, eftersom de redan finns där. Det blir mindre att tänka på för den som ringer många samtal i sitt arbete.

  • Spara en eller flera kontakter som förval.
  • Det går fortare att ringa upp någon via förval.
  • Antalet möjliga förval i en telefon kan variera.
  • Ofta krävs bara ett tryck för att ringa upp någon via förval.
  • Man sparar både nummer och namn i förvalet.
  • Många sparar de kontakter man ringer mest som förval.
  • En del sparar också akutnummer som förval.

Förval gör det lättare att ringa

Med hjälp av förvalen kan man slippa tänka på att spara och komma ihåg sådana nummer som man ringer lite oftare. En del har gåvan att minnas telefonnummer, men med tanke på hur många samtal som rings idag är det en stor fördel att kunna spara de mest populära.

Funktionen med förval minns kanske många från sin hemtelefon, men det går att spara förval även i moderna smartphones. Hur man går till väga kan skilja sig från operatör till operatör, men ofta gör man förvalen via Inställningar och sedan i nästa steg i Inställningar för telefon.

Det går inte att göra förval för alla siffror. Oftast kan man ställa in förval, eller kortnummer som det också kallas, för siffrorna 2 till 9, så upp till åtta personer kan finnas på snabbval. Kanske är det lämpligt att ha närmaste kollegorna, chefen eller de kunder man pratar mest med som förval.

Snabbuppringning och förval på smartphone

En del smartphones har en tydlig inbyggd funktion för snabbuppringning via förval, medan en del inte har gjort det lika tydligt. Däremot går det i princip alltid att ställa tjänsten på den typen av bärbara och/ eller stationära telefoner som ofta finns på exempelvis kontor.

Numren som sparas som förval ska i många fall redan finnas sparade som kontakter för att kunna registreras på någon av siffrorna 2-9. För att ringa upp ett sådant nummer behöver man sedan bara hålla den aktuella knappen intryckt, så ringer telefonen upp den person som finns registrerad där.

Förvalen som man sparat går förstås att byta ut vid behov, vilket är en fördel om man exempelvis behöver ringa en kund ofta under ett särskilt projekt, men inte så ofta när projektet är avslutat. Då kan man istället spara ett annat, mer aktuellt nummer som förval.