Help Center

Help center – vad är det och varför behövs det?

Ordet Help center blir allt vanligare idag. Detta beror nog främst på att sättet vi hanterar ärenden och problem har förändrats den senaste tiden. När vi förr var mer benägna att ringa eller maila en kundservice, för att få hjälp, så vill vi idag hellre lösa enklare ärenden själva. Att vi väljer att försöka lösa ärenden själva kan dels bero på att vi som konsumenter blir allt mer otåliga idag. Många kunder vill absolut inte sitta i en telefonkö eller vänta några timmar på att få svar på ett mail. Men en annan viktig faktor till att vi väljer denna vägen är också för att vi är mer tekniskt kunniga.

help center

Help centers hjälper kunden att hjälpa sig själv

Det är där Help Centers kommer in i bilden. För att hjälpa kunden att lösa sina egna ärenden så behövs ofta någon form av grundstruktur kring information. Help Centers är system eller webbsidor, uppbyggda för att enkelt kunna söka efter svar. Här så kan kunder söka bland snabbguider och vanligt ställda frågor för att snabbt kunna hitta en lösning på sitt eget problem.

En del av företags kundservice

Dessa har därmed blivit en viktig del av företags kundservice. När man innan lade all vikt på att bemanna olika kanaler, så som svarsgrupper och epost-adresser, så lägger företag idag allt större fokus på self-service. Att skapa och underhålla ett Help Center är oftast både tidskrävande och tekniskt svårt. Informationen måste skapas upp på ett enkelt och sökbart sätt, samtidigt som allt självklart även måste stämma. När något förändras så måste företag se till att rätt artiklar och guider uppdateras.

Vad är skillnaden mellan ett Help Center och en Help Desk?

Det är många som blandar ihop Help centers och Help Desks, något som är lätt att förstå. Ett Help Center är ett system eller en webbplats, oftast med helt offentlig information. En Help Desk, å andra sidan, är ett system som hjälper företag att hantera kunders förfrågningar via ett gemensamt gränssnitt. På så sätt kan fler personer hjälpas åt att besvara exempelvis mail som kommer till en specifik adress.

Dstnys eget Help center

Dstny har ett eget Help Center, såklart! Här hittar du vanliga frågor våra kunder frågar samt guider och produktblad. Om du loggar in i Help Centret så kan du även se dina pågående ärenden som du har hos oss på Dstny. Centret hittar du via denna länk:

https://helpcenter.dstny.se/hc/sv