Inomhustäckning

Vad är inomhustäckning?

Inomhustäckning är en lösning för att förbättra täckningen där till exempel företag arbetar. Det gäller att förbättra nätverkstäckningen i områden som annars lider av försämrad täckning och dålig mottagning. För att förbättra inomhustäckningen så appliceras all den kunskap som är utvecklat inom radiovågsutbredning, systemplanering och antennteknik.

Många områden, både inomhus och utomhus, lider av svag nätverkstäckning. Detta gäller särskilt områden så som tunnlar, garage, källare och välisolerade byggnader. Det finns nu lösningar som hjälper företag både med mobil kommunikation såväl som radio. Teknologin som är utvecklad hjälper till att punktförstärka nätverken som sänder signalerna. Många mobiloperatörer använder idag teknologi från Cobham Wireless för att punktförstärka deras nätverk. I och med att byggnader blir mer och mer välisolerade får radio och mobilsignaler svårare att ta sig igenom väggar, och reducerar därmed nätverkstäckningen. Det finns flera olika tekniska lösningar för att hjälpa just dig att förbättra nätverkstäckningen i ditt område.

  • Med inomhustäckning menas den täckning som mobil och radiokommunikation har inomhus
  • Punktförstärkning avser att förstärka de signaler som sänds ut via radio och mobiloperatörer
  • Nätverkstäckning avser den mer generella täckningen i området från mobil och radiokommunikation
  • Mobiloperatörer erbjuder mobila tjänster för kommunikation så som mobiltelefoni eller mobil datatrafik
  • Med radiovågsutbredning menas det område som radiovågor kan sändas över
  • Systemplanering avser analys av hur teknik bör användas för att öka nätverkstäckningen i ett område
  • Med antennteknik avser olika tekniska lösningar för tillämpning av elektromagnetism

Nätverksförstärkning blir allt viktigare

I dagens samhälle är mobiltelefoni och radiokommunikation allt viktigare. Samtidigt har byggnadstekniker för isolering av byggnader och skydd mot väder och vind förbättrats. Detta leder till att alltmer välisolerade byggnader förhindrar radio och mobilvågor från att tränga igenom väggar, ett avsevärt problem då vi i växande grad använder våra mobiltelefoner inomhus.

Det är många som har specialiserat sig på att ta fram lösningar som hjälper till att förbättra inomhustäckningen och räckvidds-förstärkning i olika sammanhang. Det finns flera olika tekniska lösningar för att förbättra täckningen både inomhus och utomhus. Tekniska framsteg inom radiokommunikationssystem kan numera appliceras på alla sorters trådlös kommunikation.

Den utrustning som används av nästan alla mobiloperatörer kallas Software Defined och ägs av Cobham Wireless. Software Defined kan justera nästan alla parametrar på distans, vilket innebär att behovet för att byta ut hårdvara minskar. Det blir därmed billigare att upprätthålla pålitliga kommunikationsnätverk och teknologier.

Tre teknologiska lösningar

Tidigare bytte man gärna ut hårdvaran eller byggde nya nätverkstorn för att förstärka nätverkstäckningen i ett område. Detta var både kostsamt och tidsödande. Med tre olika slags tekniker kan inomhustäckningen förbättras utan dessa kostsamma lösningar. De tre olika teknikerna är Off-Air repeater, Fibre-DAS och Frequency Translating Repeater.

Den första tekniken kallas Off-Air repeater och den innebär att signalerna från ursprungskällan fångas upp, förstärks och sänds ut igen genom ett eget antennsystem. Denna teknik installeras separat från ursprungskällan och därför placeras på den plats som bedöms bäst för att utöka nätverkstäckningen i området.

En annan teknik, Fibre-DAS (vilket står för Distributed Antenna System), är tvärtom kopplad direkt till ursprungskällan eller huvudnätet och fungerar väl i omständigheter där nätverket endast behöver extra förstärkning och ytterligare lämpliga platser för separata punktförstärkningar inte finns. Fiber-DAS kopplas med fiberkabel till huvudkällan. För lösningar utomhus används oftast FTR (Frequency Translater Repeater).

Vill du förstärka inomhustäckningen hos ditt företag?

Då kan du antingen ringa oss på 010-410 50 00 eller maila oss på info@dstny.se så hjälper vi dig vidare. Du kan även fylla i formuläret på vår kontaktsida så kontaktar vi dig istället.