Ip telefoni via fiber

Ip telefoni via fiber

Ip telefoni via fiber är när du ringer via datanätet i stället för via telenätet. Idag finns det många olika alternativ när du söker en bra lösning på fast telefoni. Det går utmärkt att få telefon via olika bredbandsanslutningar men ett av de säkraste och nyaste lösningen är den via fibernätet, så kallad Ip telefoni.

Bredbandstelefoni innebär att samtalet delas upp i små datapaket som förs vidare via ett datanät i stället för ett telenät. Det kallas Ip telefoni och står för Internet Protocol som är ett internet språk. Det ett begrepp som är mycket stort och det finns mängder av olika varianter av Ip telefoni eller bredbandstelefoni.

De största skillnaderna mellan Ip telefoni och traditionell telefoni är två, i traditionell telefoni används utrustning avsedd för det ändamålet medan i Ip telefoni utnyttjas Internet. Det gå bra att koppla Ip telefoni mellan datorer istället för telefoni. Traditionell telefoni har en viss kapacitet medans Ip telefoni använder den som finns möjlighet som finns tillgänglig.

  • Ip telefoni samtal kan kopplas mellan två eller flera persondatorer samt smartphones.
  • Det går att använda speciella Ip telefoner eller vanliga telefoner när du ansluter via Ip.
  • Är du redan ansluten till Internet är Ip telefoni i princip gratis.
  • Månadsanslutningen är normalt lägre än andra anslutningars.
  • Du kan med fördel säga upp ditt gamla abonnemang och enbart ringa med Ip telefoni.
  • Du har oftast möjlighet att ta med dig ditt Ip abonnemang när du reser.
  • Du kan också ansluta dig till tilläggstjänster så som tal, bild och text.

Historia bakom

Alexander Graham Bell och hans assistent Charles Sumner Tainter var de första skaparna av den tidiga fiberkommunikationen, eller fotonen som den kallades. Enheten var helt banbrytande i sin förmåga av överföring av ljud i en ljusstråle. Första testet genomfördes mellan två byggnader ca 200 meter från varandra men var inte lika framgångsrikt som de hade hoppats eftersom det nyttjade en atmosfärisk överföringsteknik. Det blev dock praktiskt i militärkommunikation och deras system några år senare. Under sent 90-tal, förväntade sig forskare att användandet av internet skulle öka alltmer. Detta gjorde att företag som Verizon och AT&T nyttjade internetanvändandet i att utveckla fiberoptiska kommunikationslösningar och bredband till sina konsumenter.

Att tänka på vid byte

Kom ihåg att jämföra totalkostnaden för Ip telefoni med det abonnemang du använder nu. Vid utlandssamtal går det ofta att tjäna på att byta. Men det finns ju oftast en abonnemangs kostnad som behöver beaktas. Hur är möjligheten att säga upp det avtalet du redan har?

Oftast kan du ta med dig ditt gamla telefonnummer till din nya operatör. Var säker på din sak för det kan kosta om du ångrar dig. Tänk på om du behöver nummer presentation, spärrfunktioner eller olika plustjänster. Att ta reda på hur de fungerar innan du byter är att rekommendera.

Fråga också på hur de kan garantera kvalitet på samtalen. Ip telefoni är beroende av strömförsörjning, så vid strömavbrott går det inte att ringa. Kontrollera hur du gör då, ofta kan en mobiltelefon med 3G eller 4G träda in som ersättning, vilket de flesta smartphones har i dag .

Andra speciella funktioner

Det skiljer sig mellan olika leverantörers ljudkvalitet. Ta reda på så mycket du kan innan du byter genom att fråga. Den kan vara bättre, samma eller sämre än vanlig telefoni. Speciellt extra viktigt om du har sämre hörsel eller ofta har stökigt omkring dig när du ringer.

Om du idag har hemligt nummer så får du inte glömma att begära det hos det bolaget du byter till. Kontrollera om det nya bolaget erbjuder detta innan du byter om det är viktigt för dig så du kan få den funktionen levererad även i fortsättningen.

Glöm inte att verkligen läsa igenom avtalet noga innan du ingår det. Kontrollera bindningstiden och om du vill säga upp avtalet innan bindningstiden gått ut. Kan vara bra att veta vad som gäller om tjänsten inte fungerar som den ska samt vilken service och support som gäller.