IP-telefoni

IP-telefoni

IP-telefoni innebär samtal via internet istället för traditionella telekommunikationsnätverk. Om du har en gateway eller ett model anpassat för IP-telefoni, kan du ansluta din vanliga telefon till det. I vissa fall krävs det extra utrustning som exempelvis en specialtelefon eller en adapter.

När du ringer via IP-telefoni skickas informationen som datapaket över nätverket. Problemet du kan komma att stöta på med denna form av kommunikation är bristande pålitlighet och datasäkerhet. Om du använder telefon i dina dagliga samtal behöver du inte oroa dig lika mycket eftersom det framförallt handlar om avlyssning.

Om du använder en telefon till att kommunicera känslig information inom din roll exempelvis, bör du vara vaksam över riskerna. I helhet är IP-telefoni under konstant utveckling för att förbättras både tekniskt och säkerhetsmässigt. Förhoppningsvis kommer denna form av kommunikation att i framtiden vara lika pålitlig som de traditionella nätverken.

  • När du ringer via IP-telefoni skickas information i datapaket.
  • Gateways och moden kan inkludera en port för att ansluta din vanliga telefon.
  • Du kan komma att behöva en specialtelefon eller en adapter för att använda det.
  • Pålitlighet och säkerhet är i nuläget inte optimalt.
  • Många bredbandsleverantörer erbjuder IP-telefoni till deras kunder.
  • Ofta är IP-telefoni billigare än traditionell telefoni.
  • Det sker pågående utveckling att förbättra tekniken och säkerheten.

Det moderna sättet att kommunicera

Idag tenderar vi att hantera mestadels av vår kommunikation via internet. Vi skickar hellre e-mails än mail och många av oss håller kontakt med kompisar och familj genom Facebook eller liknande. Vi använder även internet för att ringa samtal och detta känns därför som det naturliga steget i utveckligen.

För de flesta som har tillgång till internet, exempelvis via fiber eller ADSL, finns det även möjlighet att använda IP-telefoni. Istället för att ringa genom traditionella nätverk, du ringer via internet där överföringen är fragmenterad till datapaket. Med en säkert anslutning, fungerar IP-telefoni precis lika smidigt som den traditionella metoden.

En av de största fördelarna med IP-telefoni (eller bredbandstelefoni som det också kallas) är det ofta mycket mindre kostsamt för de som redan har tillgång till internet då du inte behöver betala för extra nätverkskostnader. Ofta erbjuder leverantörer abonnemang-avgifter så det enda du behöver göra är att betala för dina samtal.

Ökad användning

Användningen av IP-telefoni fortsätter att öka, en ökning som började under 1990-talet. En given förklaring är att det är alltmer som har tillgång till en fast internet anslutning på grund av det nuvarande smidiga sättet att hantera till exempel bankärenden via internet. Idag har de flesta hushåll i landet tillgång till internet.

En annan förklaring är såklart att leverantörer ofta bäddar in IP-telefoni i deras paket. Dess popularitet har inte undgått våra traditionella telekommunikation-företag. Många av dem har själva valt att släppa sina egna varianter av internet anslutning såväl som IP-telefoni får att hålla sig relevanta.

Vissa förutspår att IP-telefoni tillsammans med mobil telefoni kommer ta över marknaden helt och hållet, och att våra traditionella telefoni-nätverk kommer stängas ned helt och telefonstolpar kommer rivas ner. Om det faktiskt blir resultatet eller inte kan ingen säkert veta, men det ser ut att tåga mot det helt och hållet.

Vad är IP-telefoni?

Namnet IP-telefoni är en förkortning för Internet Protocol telephony. IP-telefoni är alltså en funktion som får telefonin att gå via internet istället för den traditionella marklinjen, PSTN. IP-telefoni använder alltså ett ”internetprotokoll” för att hantera samtal digitalt, direkt via internet. Du får därmed din telefoni via en internetlinje istället för den traditionella fasta telefonin. Istället för att använda det gamla fasta telefonsystemet kan organisationer och företag som ringer via IP-telefoni nyttja en internetanslutning. Detta tillsammans med den tillhörande hårdvaran och funktioner för att kommunicera på ett mer effektivt sätt. Allt fler företag väljer att använda IP-telefoni för att förbättra produktiviteten samtidigt som telefonikostnader kan sänkas markant. IP-telefoni är många gånger ett bra val när man väljer telefoni för företag. Med lösningen IP-telefoni får du som företagare en praktisk och anpassbar företagstelefoni, många gånger till bråkdelen av kostnaden för en traditionell företagstelefoni med en fast växellösning.

Med IP-telefoni får du både mobiliteten som du får med en mobiltelefon tillsammans med stabiliteten hos en fast växellösning. IP-telefoni, tillsammans med VoIP-tjänster, fungerar med höghastighetsanslutningar för internet, oavsett leverantör.

Vad är skillnaden mellan IP-telefoni och VoIP?

Det är vanligt att man blandar ihop begreppen IP-telefoni och VoIP. Gå in och läs om skillnaden mellan IP-telefoni och VoIP här:

IP-telefoni för företag

IP-telefoni är något som har blivit allt mer populärt bland företagare. Detta för att IP-telefoni har hjälpt många företag att sänka sina telefonikostnader samtidigt som produktiviteten ökat. Med IP-telefoni i växeln så får företagare en flexibel telefonilösning  som ofta är mycket mer kostnadseffektiv än en vanlig traditionell växel.

Olika sätt att ringa med IP-telefoni

Med IP-telefoni kan du ringa genom olika konstellationer eftersom samtalet skickas via internet.

IP-telefon – En IP-telefon skiljer inte så mycket från en vanlig telefon i utseendet, men den kopplas däremot direkt in i bredbandsuttaget.

Datorn – Du kan också köra med IP-telefoni direkt i datorn. Detta kan du exempelvis göra genom program som Skype.

Mobiltelefon – Det finns också appar du kan använda för att nyttja IP-telefoni på mobilen. Med hjälp av dess

Vanlig telefon – I vissa fall kan man använda sin gamla analoga telefon även för IP-telefoni. Då kopplar man in en adapter till sin vanliga telefon som fungerar som en brygga mellan telefonjacket och bredbandsuttaget.

Vill du lära dig mer IP-telefoni?

Vill du veta mer om Dstnys IP-telefoni? Du kan antingen ringa oss på 010-410 50 00 eller maila oss på info@dstny.se.
Kan kan också gå under Kontakt och fylla i formuläret så kontaktar vi dig.

Senast uppdaterad Oct 2020