Konferenstelefoner

Konferenstelefoner

Konferenstelefoner finns tillgängliga på de flest arbetsplatser och möjliggör för användarna att prata med personer på flera håll samtidigt. Det blir därmed möjligt att hålla möten och andra typer av kommunikation trots att fler än en part befinner sig någon annanstans, vilket är av växande vikt.

arKonferenstelefoner har funnits länge men blir mer och mer avancerade, och från i år finns även smarta konferenstelefoner tillgängliga på marknaden. Funktionen går att använda på somliga mobiltelefoner, men vanligt på arbetsplatser är att ha en speciell konferenstelefon som är starkare och bättre ljud och ljudupptagningsförmåga.

Att kunna hålla möten över telefon, eller bara prata med flera vänner samtidigt, är en viktig del i vår kommunikation och kan förenkla vardagen på många sätt i och med att många steg kan skippas när något ska organiseras eller samordnas. Numera uppfyllas dock en del av dessa syften med Skype eller gruppchatter.

  • Konferenstelefoner kan användas när flera linjer ska kopplas till samma samtal
  • Funktionen är populär på många arbetsplatser och kontor
  • Det kan röra sig om endast vanlig telefon eller videosamtal
  • Det finns många varianter, enkla till mer avancerade
  • Skype är ett populärt alternativ till konferenssamtal
  • Funktionen kan ofta användas i internationella sammanhang
  • Konferenstelefoner har förenklar arbetet på många arbetsplatser

Vad är konferenstelefoner?

Konferenstelefoner används världen över, och har så gjorts sedan ett tjugotal år tillbaka. Det innebär helt enkelt att man kopplar in fler än två telefoner till ett och samma samtal, så att möten och konferenser kan hållas utan att alla deltagare behöver vara fysiskt närvarande.

Konferenstelefoner är inte samma sak som högtalartelefoner, vilka bara spelar upp ljudet högre men inte hanterar samtal mellan flera olika linjer. Båda delarna används ofta vid möten och konferenser, men skillnaden ligger i att högtalartelefonen endast hanterar tvåvägskommunikation medan konferenssamtalen hanterar multipla linjer i samma samtal.

Funktionen finns på vissa mobiltelefoner, i speciella nätverk, samt är vanligt på arbetsplatser. Många använder funktionen i jobbsamtal, men finns även ofta representerad i film och media som ett sätt för kompisgäng att kommunicera samtidigt allihop tillsammans. Numera ersätts den funktionen dock ofta med gruppchatter i skrivet format istället för samtal.

Konferenser i en globaliserad värld

I ett samhälle som digitaliseras i den takt det gjorts under det senaste årtiondet är konferenssamtal en viktig komponent. Att kunna hålla möten och konferenser utan att alla deltagare behöver vara på plats möjliggör kontakt mellan arbetsplatser i olika delar av landet eller av världen på ett helt annat sätt än tidigare.

Speciellt när fler och fler företag sköts från olika länder blir konferenssamtal essentiellt för att kunna bedriva verksamheter. Då används ofta videosamtal, vilket inte alltid behöver innebära ett konferenssamtal utan kan ibland bara skötas mellan två linjer, men kan också hållas mellan flertalet personer samtidigt.

Detta har underlättat för resande inom jobbet, för att förkorta processer och förenkla för beslut som annars måste gå via flertalet personer separat. Med andra ord är konferenstelefoner en viktig bit av vår alltmer globaliserade såväl som digitaliserade värld, även om videosamtal hastigt ökar i takt med internets övertag.

Vi är återförsäljare av Konftels konferenstelefoner. Klicka här för att läsa mer om dessa.