Mex telefon

Om MEX telefon

Begreppen MEX telefon och MEX telefoni är vanligt för de som jobbar med telefoni för företag och något som vi på Dstny jobbar med varje dag. Med hjälp av en MEX telefon så kan en anställd på ett företag koppla upp sin mobiltelefon mot företagets växel. Genom funktionen MEX kan man därmed få in de traditionella växelfunktionerna, som man får från en fast växellösning, in i sin mobiltelefon. På så sätt kan medarbetare få in sin företagsväxel i mobiltelefonen och kan därmed sköta företagsväxeln oavsett vart de befinner sig.

MEX telefon

  • MEX står för Mobile Extension (mobil anknytning på svenska).
  • MEX gör att alla kan växla vidare samtal.
  • MEX kan kombineras med den stationära växeln.
  • Det går att lägga till en mängd tjänster till MEX.
  • Det blir lättare att jobba var man än befinner sig.
  • Upplägget kan justeras efter önskemål om t.ex. antal uppkopplade telefoner.
  • Många av de svenska operatörerna erbjuder tjänsten idag.

 

Vad är MEX?

När man hör ordet MEX är det lätt att tankarna far till Mexico, eller kanske vattnas det i munnen för man får upp en bild av ”Tex Mex”. Tyvärr kanske MEX inom företagstelefoni-världen inte ger så mycket njutning för smaklökarna men MEX ger desto mer när det kommer till ökad effektivitet och mobilitet hos medarbetare. MEX är en förkortning på Mobile Extension, alltså en mobil anknytning, och möjliggör att medarbetare kan nå och hantera företagets växel genom sina mobiltelefoner. Idag blir det allt vanligare att medarbetare tillåts jobba hemifrån eller har behovet av att kunna jobba när de är på språng och MEX är med och möjliggör detta.

En MEX telefon låter alla samtal gå igenom företagets växellösning och ditt företagsabonnemang för att sedan slussas vidare till rätt person och telefon. Genom att även mobilsamtal får gå genom företagsväxeln får man med viktig information, så som hänvisning och linjestatus. Alltså om man som medarbetare exempelvis sitter upptagen i samtal eller är hänvisad på möte. Alla på företaget kan aktivera MEX på sina abonnemang, vilket gör att alla anställda kan ta med sig växeln var de än går.

MEX telefon

MEX låter dig ha det bästa från två världar

En traditionell fast växel, en sådan som står och dammar nere i källaren med hundratals sladdar inkopplade i den, har många bra fördelar. De var stadiga och kom med all funktionalitet, så som hänvisning och linjestatus. Samtalen skedde från sin bordstelefon som hade en sladd direkt kopplad till den fasta växel. Stadigt, funktionellt men inte speciellt smidigt. När de första mobila växlarna, runt sekelskiftet, så fick personal helt plötsligt en helt nyvunnen frihet. Nu fanns en enklare version av företagsväxeln i mobilen. Tyvärr saknade dessa mobila växlar samma funktionalitet, var inte speciellt användarvänliga och tvingade ALLA på företaget att ha en mobil.

Med dagens molnbaserade företagstelefoni och MEX telefoner får man funktionaliteten hos en fast företagsväxel fast med mobiliteten och smidigheten hos en mobil växel. Medarbetare kan välja om de vill ha en mobiltelefon eller ringa från en bordstelefon (en så kallad IP-telefon). Det är helt enkelt det bästa från två världar.

Vad är bra med MEX?

En MEX telefon låter medarbetare ha företagsväxeln direkt i telefonen. Detta betyder att även om kunder ringer in på ett fast telefonnummer, exempelvis ett försäljningsnummer, så kan det fortfarande ringa ut på kollegornas mobiler. Personerna som tar emot samtal från ett specifikt nummer ingår då i en svarsgrupp, alltså en grupp personer som har tillgång till samma nummer. Genom att låta fler personer hantera vissa specifika nummer kan man se till att arbetsfördelningen delas jämnare bland de anställda än vad det hade blivit om varje anställd hade varsitt eget specifika nummer.

Ett samtal kommer in till företagets växel och kan sedan kopplas ut till en mobiltelefon med MEX. På så sätt får mobiltelefonen samma funktionalitet som en traditionell fast växel har. Med en MEX telefon kan medarbetare nu ta emot samtal från ett gruppnummer, vidarekoppla samtal, välja om de vill ringa ut på ett fast nummer eller ett mobilnummer och sköta sin statushänvisning. Allt direkt från telefonen.

Detta gör förstås att det blir betydligt lättare att ta emot och dirigera om samtal även om en eller flera medarbetare arbetar på distans. Så länge personen i fråga är uppkopplade mot mobilnätet går det att koppla samtal vidare, man kan alltså lika gärna befinna sig i Skåne som i Norrbotten.

MEX är kostnadseffektivt

Genom att aktivera MEX på sina telefoner får man en mobil och enkel lösning som dessutom ofta är väldigt kostnadseffektiv. Man tecknar ett abonnemang med sin leverantör för företagstelefoni och ber dem MEX:a abonnemanget. Istället för att betala för dyra mobilsamtal så kommer nu alla samtal som sker med mobilen gå via växeln. Med många leverantörer av företagstelefoni så betyder detta att alla interna samtal inom företaget blir kostnadsfria. Priset för samtal utanför det interna nätverket bestäms av leverantörens avtal.

Tecknar man dessutom ett abonnemang som med ett takpris får man väldigt bra kontroll över företagets telefonikostnader.

Genom att teckna företagsabonnemang med MEX telefon får medarbetare möjligheten att jobba på distans. Med en MEX telefon kan kollegor koppla samtal och hänvisa sig, precis som med en fast växel.

Dstnys Mobila växel

Vill du veta mer om våra mobila växellösningar?