Mobilt kontor

Mobilt kontor

I och med mobiltelefonins och internets ankomst har förutsättningarna för kontorsarbete förändrats. För kontorsarbetare kan det vara en stor befrielse att få välja sin arbetsplats, och med mobila kontor är detta nu möjligt. Att ha ett mobilt kontor kan potentiellt öka produktiviteten hos de anställda och spara företaget mycket pengar.

Det har funnits många problem med mobila kontor, särskilt frågor som rör säkerhet och effektiv kommunikation. Säkerheten har de senaste åren sett stora förbättringar. Detta beror delvis på en ökad kunskap om säkert datoranvändande hos människor. Men det faktum att det har skett stora förbättringar i antivirusprogram är också en viktig aspekt.

Internet har gjort kommunikation mycket enklare; en förutsättning för att mobila kontor ska vara en möjlighet. Detta handlar inte bara om att telefonsamtal blivit billigt och enkelt, utan kapaciteten för att dela med sig av viktigt material har ökat drastiskt. Inte minst tack vare molntjänster.

  • Mobila kontor kan spara företaget mycket pengar
  • Med moderna kontor kan man förbättra produktiviteten och de anställdas mående
  • Det är viktigt för mobila kontor att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken
  • Lika viktigt är det att välja rätt programvara för företagets behov
  • Molntjänster är väldigt viktiga för kommunikationen i ett mobilt företag
  • Säkerhet är mycket viktig för ett mobilt kontor
  • Att välja rätt antivirusprogram är centralt för att garantera säkerheten

Att tänka på

När man driver ett mobilt företag är det viktigt att välja rätt programvara. Det är inte så enkelt som att välja ”marknadens bästa”, utan alternativen är ofta specialiserade för särskilda syften. Som tur är finns ett enorm utbud av såväl antivirus som molntjänster för den företagare som är ute efter rätt lösning.

När det kommer till antivirus skiljer det sig mellan de operativsystem man använder. Vissa operativsystem (främst Windows) har inbyggda antivirusprogram. Men för ett företag kan det ofta vara nödvändigt med ytterligare skydd. För säkerheten är det också viktigt att öka kunskapen om säkert datahantering hos de anställda.

Molntjänster är ett väldigt effektivt sätt för en arbetsplats att dela material, men även här är det viktigt att tänka på säkerheten. Riskerna kan minimeras med rätt skydd och kunskap. För ett modernt mobilt företag är en effektiv molntjänst väldigt viktigt. De mest kända molntjänsterna är iCloud (Apple) och Office 365 (Microsoft).

Stor potential i mobila kontor

Fördelarna med ett mobilt kontor är många. För företaget är den främsta fördelen de minskade kostnaderna. Det är mycket kostsamt med fasta kontor; såväl hyran som kostnader för kontorsmaterial kan bli svindlande för många verksamheter. Dessa kommer med övergången till ett mobilt kontor antingen försvinna eller bli mindre.

Men det handlar också om de anställda och om förutsättningarna för deras produktivitet. Kontorsmiljön kan av kontorsarbetaren ofta betraktas som instängd och dyster, vilket kan ha negativa effekter på den anställdes produktivitet. Får de anställda själva välja arbetsplats kan såväl deras mående som deras produktivitet förbättras.

Det finns alltså stora fördelar med mobila kontor, även om vissa problem fortfarande finns. Men ifall kontoret lägger stor vikt vid att hålla företagets mjukvara i framkant så kommer de negativa effekterna minimeras, eller försvinna helt. Många tror att vi i den nära framtiden kan förvänta oss en stor transformation av kontorsmiljön.