Mobiltäckning

Om Mobiltäckning

Mobiltäckning är det som gör att en mobil kan ansluta sig till en operatör för att kunna genomföra samtal, skicka SMS eller surfa. Det är via ett SIM-kort som en mobil eller en annan mobil enhet kan ansluta sig till mobilnätet. För detta krävs det att operatören har täckning.

Beroende på operatör kan nämligen mobiltäckningen skifta beroende på var man befinner sig. Om man befinner sig utanför sin operatörs täckning kommer man bara att kunna genomföra ett nödsamtal, detta eftersom alla operatörer måste kunna erbjuda nödsamtal oavsett vilken operatör man har tecknat upp sig hos.

Till skillnad från många andra länder inom EU har Sverige en god mobiltäckning. Detta har lett till att det finns många användare av mobila bredband som ansluter sig till en operatör via mobiltäckningen. Detta är speciellt användbart i regioner där det finns en mobiltäckning men som saknar bredbandsutbyggnad.

  • Mobiltäckning krävs för att kunna ringa, skicka SMS, eller surfa
  • Den fria marknaden inom mobiltäckning har lett till att flera operatörer etablerat sig
  • Om man inte har mobiltäckning via sin operatör kan man enbart ringa nödsamtal till 112
  • I nybyggda byggnader kan man ibland tappa mobiltäckningen inomhus på grund av byggmaterial
  • Vid en stor folksamling kan mobilnätet ligga nere trots att det finns bra mobiltäckning
  • Utbyggd mobiltäckning har lett till ökad användning av mobilt bredband
  • Mobilnät såsom 3G, 4G och 5G kräver god täckning

Ansluta sig till ett mobilnät

Så länge som det finns en mobiltäckning kan man ansluta sig till mobilnätet på två olika sätt: antingen via ett kontantkort eller ett abonnemang. Med ett kontantkort betalar man för själva användandet, det kan handla om att man köper en viss mängd data eller ett visst antal samtalsminuter.

Med ett abonnemang betalar man en fast summa där det ingår en viss mängd data och samtalsminuter, eller så kan bådadera vara obegränsade. Beroende på var man är i världen kan det tillkomma extra avgifter för samtal och datasurf. Inom EU finns det dock nya regler som innebär avgiftsfri roaming.

Det innebär att man kan ringa, skicka SMS, och datasurfa utan att man betalar någon roamingavgift för det. Det finns begränsningar så att man inte ska kunna missbruka detta system men generellt är det en stor fördel för konsumenter att kunna surfa och ringa inom EU precis som hemma.

Problem med mobiltäckningen

Trots att man har mobiltäckning kan man ibland få svårt att ansluta till sin operatör. Detta kan ske i de fall då det är en stor samling människor på en och samma plats som ansluter sig till samma mobilmast och skickar en stor mängd data eller genomför telefonsamtal.

Vanliga situationer när mobilnätet kan ligga nere är under nyårsafton när en stor mängd människor försöker skicka SMS och önska varandra gott nytt år via telefonsamtal vid samma tidpunkt. Andra situationer då man kan ha problem med mobiltäckningen är när man befinner sig i nybyggda hus.

På grund av nya konstruktioner och material i väggar och glas kan det leda till att man inte har någon täckning längre in i byggnaden. På grund av detta behöver vissa byggnader förstärkas med extra mobilmaster. Mobiloperatörer har också infört ny teknik där telefonsamtal sömlöst går mellan mobil- och wifi-täckning i ens hem.

Vill du veta mer om mobil täckning inomhus? Läs mer här.