Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon är en telefon som är bärbar och fungerar genom radioteknologi. Idag är detta något som de allra flesta har i sin ägo och många kan inte tänka sig livet utan en mobiltelefon. Här kan du lära dig mer om vilken mobil som passar dig och ditt företag samt finna en helhetslösning.

Som företag är det viktigt att man alltid har hårdvara som fungerar. Många företag är beroende av mobiltelefoner idag för att de ska kunna ha kontakt med sina kunder utan att för den sakens skull bli för låsta. Vi erbjuder mobiltelefoner med all den senaste teknologi ni behöver för att bemöta era kunder professionellt.

Det är förståeligt att man inte vill kombinera jobb och privatliv, detta är extra viktigt för företag och därför bör man förse sina anställda med en speciell jobbtelefon. Det kommer att ses som mycket professionellt av kunderna samtidigt som dina anställda inte behöver ta emot arbetssamtal på fritiden.

  • Hårdvara – Teknologins fysiska delar. Exempelvis en mobiltelefon.
  • Mobiltelefon – En telefon som är bärbar och uppladdningsbar
  • Teknologi – kunnandet om hur man använder olika verktyg
  • Bärbar – Portabel och därför möjlig att ta med sig
  • Radioteknologi – teknologi som går genom radiovågor i luften
  • Jobbtelefon – En telefon som endast används på arbetstid
  • Helhetslösning – En lösning som tillfredsställer alla kundens önskemål

 

En mobiltelefon per anställd?

När man som företag bestämt sig för att ta hem teknologi till företaget för att göra det mer effektivt kanske man undrar hur mycket teknologi man behöver. Behöver man verkligen en mobiltelefon per anställd? En del finner fördelar med att var och en har sin egen mobil, det är dock inte nödvändigt.

Om du inte vill dela ut jobbtelefoner till alla dina anställda bör du istället se till att alla de som befinner sig på plats har tillgång till en jobbtelefon. Du kan alltså låta jobbtelefonerna delas bland de anställda och på så sätt göra det mer tydligt att de bara används på arbetstid.

Det finns även fördelar med att låta var och en av de anställda ha sin egen arbetstelefon. Detta är speciellt passande om du till exempel alltid låter samma anställd hantera samma kund. Ett system med skiftande jobbtelefoner kan då istället upplevas som förvirrande och mindre professionellt.

Fördelar med den senaste teknologin

När du har bestämt dig för att införskaffa arbetstelefoner är det viktigt att du ser till att den telefon du köper täcker det behov företaget har. Kanske klarar ni er utmärkt med telefoner där man endast behöver ringa, men skulle ha fördel av en mobiltelefon som klarar av appar.

En del företag använder med fördel kameran på en mobiltelefon i sitt jobb. Appar kan underlätta ert arbete i mångt och mycket, genom att till exempel ge er möjligheten att tidsrapportera. Att kunna kommunicera med kunder via bilder kan ibland underlätta arbetet, men även att ni kan kommunicera via gruppchattar.

Oavsett vad ni är i behov av kommer vi att kunna erbjuda er en lösning. Hos oss hittar du hårdvara, växeltjänster och operatörsavtal på samma ställe. I och med det kommer vi att kunna förse er med en helhetslösning när ni har kommit fram till ert behov.