Molntjänster

Molntjänster

Molntjänster är IT-tjänster som låter dig hantera program, processorkraft, datalagring och annat online istället för via datorns mjukvara. För att en tjänst ska räknas som en molntjänst är det vissa krav som måste uppfyllas. Du som konsument ska bland annat kunna beställa, ändra och ta bort tjänster utan någon mänsklig inblandning.

Dessutom ska du som konsument ha åtkomst till tjänsterna från olika enheter, till exempel dator, mobil och surfplatta, via internet. Leverantören fördelar resurserna helt dynamiskt i proportion till kundernas behov. Du som kund har full frihet när det gäller att beställa tjänster och du har tillgång till hur mycket som helst, när som helst.

Det flesta molntjänster har en fast månads- eller årsavgift men det även tjänster där man betalar en viss summa per gång som tjänsten används eller för varje timme som tjänsten används. Det här gör att man slipper betala för outnyttjade resurser vilket ofta är fallet med traditionell IT-drift.

  • Få tillgång till tjänsterna från alla enheter
  • Du som företagare kan hantera tjänsterna utan extra mänsklig inblandning
  • Molntjänster erbjuder flexibla betalningslösningar för dig och ditt företag
  • Med molntjänster slipper du betala för outnyttjade resurser
  • Ändra eller beställ fler tjänster hur som helst, när som helst
  • Få tillgång till dina tjänster varsomhelst i världen
  • Leverantörer sköter driften av IT tjänsterna vilket sparar tid för ditt företag

Fördelarna med molntjänster

Några av de främsta fördelarna med molntjänster ligger i deras stora flexibilitet och användarvänlighet. Molntjänsterna ägs av leverantören och du som företagare konsumerar de här tjänsterna utan att behöva äga dem, förvara dem på datorns mjukvara, vilket ökar risken har hackers och andra IT-brott, eller sköta driften av systemen.

Det här frigör också mycket tid och arbete för ert företag och gör det möjligt för företaget att koncentrera sig på kärnverksamheten. Leverantörer av molntjänster kan också erbjuda sina kunder hög säkerhet vilket i annat fall skulle ha blivit kostsamt för mindre företag. Lagringen i molnet är också skyddad om datorn går sönder.

Utöver detta är det mycket kostnadseffektivt att använda molntjänster. För företag som vill uppdatera sina tjänster innebär molntjänster låga ingångskostnader eftersom man inte behöver köpa mjukvaran. Tack vare att man har en fast månadskostnad blir det enkelt att budgetera och företaget behöver inte stå för underhålls- eller säkerhetskostnader.

Vilka tjänster kan man använda via molnet?

Den mest kända molntjänsterna är förmodligen lagringsutrymme. Både företag och privatpersoner använder förvaring i moln för viktiga bilder och dokument men nätlagring är bara en av många olika typer av molntjänster man kan använda sig av. De olika tjänsterna som räknas till molntjänster kan delas in i tre grupper.

Dessa grupper är Software as a service, Platform as a service och Infrastructure as a service. Software as a service (SaaS) innebär kort sagt att man kan använda en leverantörs applikation via antingen en webbläsare eller ett programgränssnitt. Exempel på SaaS är sociala medier och e-post.

Platform as a service (PaaS) låter användaren utveckla och distribuera applikationer utan specialiserad kunskaper. PaaS används till exempel då man skapar en hemsida. Infrastructure as a service (IaaS) omfattar fundamentala datorresurser som processorkraft, lagringsutrymme och nätverk. Som du märker kan molntjänster vara till stor hjälp för både små och stora företag.

Vill du veta mer om våra molnbaserade telefonväxlar? Kontakta oss så hjälper någon av våra kunniga rådgivare dig vidare.