Onlinemöte

Om Onlinemöte

Onlinemöte kan gå under flera olika benämningar exempelvis distansmöte, digitalt möte eller resfritt möte. De digitala mötena kan ske över videokonferenser eller webbmöten. Det som blir allt vanligare är att mötet sker i formatet webbmöte eftersom det är det mest ekonomiska alternativet och har dessutom många andra fördelar.

De största fördelarna med digitala möten är att fler kan delta på mötena. Mötesdeltagare behöver inte stressa till ett möte utan kan ansluta sig till mötet oavsett vart man befinner sig. Mindre stressade mötesdeltagare betyder friskare deltagare och oftast mer effektivare möten. Dessutom är det klimatsmart med digitala möten.

För att digitala möten ska fungera bra inom en organisation är det viktigt med tydliga mötesregler. Exempelvis är det viktigt att den som kallar till mötet har en agenda och att deltagare innan möte har fått ta del av den. Alla deltagare behöver vara förbereda för det ska blir ett bra möte.

  • Bra digitala möten kallas även för smarta möten.
  • Resande kan ha negativ effekt på hälsan.
  • Det är mycket billigare med digitala möten.
  • Att vara klimatsmart och använda digitala möten är framtidssäkert.
  • Lämpliga projekt för digitala möten är där många olika parter deltar från olika platser.
  • Digitala möten kan vara videokonferenser eller webbmöten.
  • Ska resfria möten fungera bra i en organisation behövs en uttalad strategi.

Möjligheterna med digitala möten

Ett digitalt möte behöver inte bara vara ljud. Det kan vara video, ljud och text samtidigt. För att kunna ansluta till ett videomöte krävs att datorn har en webbkamera ansluten. Nästan alla bärbara datorer från och med år 2010 har en webbkamera med ljud och mikrofon förinstallerat. Förutom kamera och ljud behövs en internetanslutning.

Ska du presentera en lösningsbeskrivning så kan det ibland finnas behov att rita på en tavla hur man tänker. Både Google, Adobe och Microsoft har onlineverktyg för det. I vissa fall så finns det redan inbyggt i mötesapplikationen. Oftast är de ganska enkla men funktionella.

Ibland på ett möte kan det finnas flera personer som ska presentera eller det kan vara så att olika personer vill visa något på skärmen som presenteras. Då kan man använda sig av funktionen fjärrstyrning. I praktiken innebär det att utvalda mötesdeltagare får tillåtelse att styra presentationsdatorn.

Företag som jobbar med digitala möten

Med digitala möten öppnas nya möjligheter. Du kan ha möten med människor från hela världen eller hålla seminarier med dina kunder och på så vis förbättra kundreaktionerna. Att jobba med digitala möten är smart och tidseffektivt. Onlinemöten i form av seminarier och kundmöten är en framgångsfaktor för företag.

För att få det mesta ur ett digitalt möte med sina kollegor behövs en bra arbetsmetodik. Det finns flera arbetsmetodiker som passar bra för digitala möten två av dem är Lean och Scrum. Båda är fokuserade på att minimera resursslöseri och effektivisera affärsnytta. Inom båda metodiker används digitala möten regelbundet.

Att lönsamheten förbättras med hjälp av digitala möten är lätt att förstå. Men hur mycket kan vara lite svårare att räkna ut. Det fysiska mötet är trots allt viktigt också. Se därför det digitala mötet som ett komplement och verktyg till fasta, fysiska och regelbundna stormöten.

Våra lösningar

Vi på Dstny erbjuder vi olika lösningar för onlinemöten i Teams. Dessa tjänster hjälper dig att hålla i och delta i möten på distans med såväl kollegor som kunder. Utöver röst- och videofunktion finns även smarta lösningar för att göra mötena så interaktiva och kreativa som möjligt.

Vill du veta mer?

Har vi fångat ditt intresse kring onlinemöten? Våra kunniga rådgivare berättar gärna mer om de tjänster vi erbjuder och hur de kan effektivisera ert företags sätt att mötas.

Du kan antingen ringa oss på 010-410 50 00 eller maila oss på info@dstny.se. Du kan även fylla i formuläret på vår kontaktsida så kontaktar vi dig istället.