Operatör

Operatör

Vad är en operatör? En operatör är ett företag som driver och säljer kapacitet eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för kommunikation via nät. Kommunikationen kan delas upp i fasta nät och mobilnät. Operatörer är alltså de som ser till att trafiken mellan mobiltelefoner och fasta telefoner finns och fungerar. Men en operatör behöver inte bara vara ett företag som styr talfunktion mellan olika telefoner. Utöver tal över fast telefoni och mobiltelefoni så kan operatörer även erbjuda IP-telefoni, bredband och IPTV.

  • Operatörer driver eller hyr ut kapacitet över fasta nät och mobilnät.
  • Operatörer tillhandahåller tjänster inom bredband, telefoni, IPTV, IP-telefoni m.m.
  • Operatörer äger sin täckning inom en viss region.
  • Virtuella operatörer hyr in sig hos operatörer som äger sin täckning.
  • Gränsen mellan telefoni och bredband krymper bland operatörer.
  • Operatörer kan inte längre ta ut en roamingavgift.
  • Finns operatörer som delvis ägs av staten medan andra är privatiserade.

Fyra typer av operatörer

Det finns fyra olika typer av operatörer. En typ är de operatörer som äger sitt nät. Dessa operatörer är de man kallar MNO vilket står för Mobile Network Operator. I Sverige har vi flera operatörer som äger sitt nät. Telia Sonera, Tele2, Comviq, Telenor och Hi3G (Hi3G säljer mobiltelefoni och bredband under företaget 3) är några exempel på MNO.

Sedan finns det så kallade virtuella operatörer. Virtuella operatörer kallas för MVNO, Mobile Virtual Network Operator. En MVNO hyr in sig på ett nät som en MNO äger men sköter tekniken själv. MVNO säljer sedan vidare trafiken till sina kunder. Några av de virtuella operatörerna som finns i Sverige är Phonera, Alltele och Fello.

Vi på Dstny är en MVNE (SIP-MVNO). MVNE står för Mobile Virtual Network Enabler. Det är en enklare form av MVNO som styr en mindre del av trafiken själv.

Den fjärde typen av operatör kallas för Service Provider, ofta förkortat SP. En Service Provider hyr all teknik av operatören och har endast kontroll över fakturering och slutkundssupport.

Det dyker ständigt upp nya alternativ av virtuella operatörer som kommer med konkurrerande priser.

Operatörer för mobiltelefoni i Sverige

De operatörer som driver sina egna nätverk i Sverige är Telia, Telenor, Tele2, Tre och Net1. Telia är Sveriges största mobiloperatör och var dessutom den första operatören i Sverige. Näst ut i storleksordning är Tele2. De driver alla sina mobilnät i samarbeten med andra operatörer och har där inte ett helt eget nät. Telenor äger sitt eget 3G-nät, med täckning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona. Men det är Huawei som bygger och underhåller det. Sedan har de 3G tillsammans med Tre och GSM och 4G har byggts i samarbete med Tele2. Företaget Tre (3) har två 3G-nät och bygger dessutom ut sitt eget 4G-nät på både 800 och 2600 MHz.

Utöver de operatörer som äger sitt eget nätverk finns en mängd MVNO. Alltså operatörer som hyr in sig på andras nät. Exempel på sådana är Cellip, ComHem, Comviq, Easy Telecom, Halebop, Hallon, iCentrex, Phonera, TDC och Telavox. Det finns många fler som inte nämnts ovan och det dyker upp nya konkurrenter på marknaden hela tiden.

Internet via en operatörs fiber eller mobilnät

Tack vare internets framväxt har operatörerna fått en allt viktigare roll i samhället. Användandet av smartmobiler i Sverige är en av de högsta i världen. För att kunna få tillgång till internet i en smartmobil kräver det att man har tecknat upp sig hos en operatör som erbjuder data-surf.

Mobiloperatörer har idag byggt ut sitt nät så att de flesta i Sverige har tillgång till snabb datahastighet, även upp till fjärde generationens mobilnät: 4G. Idag går det därför även att få snabb och enkel tillgång till bredband via mobilt bredband från de flesta operatörer.

Tack vare fiberoptik har bredbandsoperatörer byggt ut snabbt internet till stora delar av Sverige. Med bredband från en operatör går det även att få tillgång till digital-tv via samma kablar. Likaså IP-telefoni, dock är det inte lika eftertraktat eftersom mobiltäckning och bredband täcker de flestas behov redan.

Framtiden för operatörer

Eftersom samhällsutvecklingen går mot en mer uppkopplad vardag kommer en stabil mobiltäckning med snabb hastighet att bli allt viktigare. Det betyder att de tjänster som operatörerna idag erbjuder via fiber kommer att förflyttas mer och mer till mobilnätet eftersom uppgraderingar då blir lättare att genomföra.

Idag pratas det mycket om Internet of things, förkortat IoT. IoT innebär att enheter blir ”smarta” då de kopplas ihop med internet och kan samverka med andra enheter. Exempel på detta är kylskåp som notifierar dig när mjölken är slut och bilar som kör sig själv. Med allt fler saker som kommer att koppla upp sig mot nätet blir det också en större mängd data som ska skickas och tas emot. Därför krävs det att utbyggnaden täcker upp det framtida behov av pålitlig dataöverföring som kommer att krävas. Operatörerna kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden när 5G introduceras.

5G är den femte generationens mobilnät som operatörerna kommer att introducera runt år 2020. Med 5G kommer man att kunna skicka upp emot 10 gigabyte per sekund. Utöver den ökade hastigheten så kommer 5G ha en högre frekvens, bättre genomströmning, MIMO (Multiple Input Multiple Output) och Beamforming. Alla dessa funktioner kommer tillsammans skapa ett mycket starkare nätverk än dess föregångare. Det kommer att täcka framtidens behov både för internet via stationära enheter såväl som mobila enheter. Därför kommer mobila tjänster och bredband smälta samman i framtiden.

Vill du veta mer om 5G och dess funktioner. Då kan du läsa vårt blogginlägg där vi går igenom saker som exempelvis fördelarna med 5g och om det kan vara farligt för din hälsa.

Operatörsoberoende

Vi på Dstny är helt operatörsoberoende. Det betyder att du som vill köpa telefoni för företag kan göra det via oss, oberoende av vilken operatör ni har eller vill använda. Vår företagsväxel fungerar med alla operatörer. Hos oss kan ni byta, behålla och blanda operatör för er företagsväxel helt fritt. Vill du veta mer om våra växeltjänster? Kontakta oss så berättar en av våra kunniga rådgivare mer om vad Dstny kan göra för just ditt företag.