PSTN

PSTN är en förkortning av det engelska uttrycket ”Public Switched Telephone Network” och är det traditionella kretskopplade telenätverket. Systemet har använts sedan sent 1800-tal med koppartrådar som bär analog röstdata. Plattformer har försett oss företag och hushåll med möjlighet att kommunicera i generationer. Telefonerna har många namn, bland annat; PSTN, fasta telefoner, gamla telefontjänster eller fastnäts-telefoner. PSTN-telefoner är fortfarande använda och en standard kommunikationsform. Det globala systemet har utvecklats under flera decennier. Från den tidiga forskningen av Alexander Graham bell, har telefoniföretag utvecklat artkitekturen vi känner till idag.

  • PSTN står för ”Public Switched Telephone Network”
  • Använder koppartrådar för att skicka analog röstdata.
  • Använt aktivt sen sent 1800-tal.
  • PSTN telefoner används fortfarande och ses som en standard form av kommunikation.
  • Alexander Graham Bell patenterade den första röstöverföringen över koppartråd.
  • Grunden för utvecklingen av Voice over Internet Protocol (VoIP).

Historian av PSTN

Historian börjar 1875 när den amerikanska Alexander Graham Bell skapade ”The American Bell Telephone Company”. Ett år senare patenterade han den första utvecklingen av telegrafi som också blev den första röstöverföringen över tråd.

Den första överföringen använde en så kallad nedringningskrets. Du kunde dock inte ringa specifika nummer, utan det var två fysiska trådar som kopplade två olika enheter. Kanske kommer du ihåg hur man brukade leka med två burkar som var kopplade med tråd för att prata med varandra. Teknologin är inte långt ifrån, det är bara längre distanser. Initialt behövde användare vissla in i telefonen för att få den andra partens uppmärksamhet. En tid efter utvecklade även Alexander en ringklocka för att signalering skulle bli enklare.

Över tiden utvecklades denna banbrytande design från en envägs överföring, till en dubbelriktad röstöverföring. Detta innebar att båda användare kunde prata. Men detta medförde även fler svårigheter. Behovet av en fysisk kabel kopplad mellan varje plats som en användare ville ringa, var inte skalbart. Att placera fysiska kablar mellan hushåll som behövde en telefon var inte heller effektivt eller möjligt. Bell utvecklade en till metod som kunde kartlägga en telefon till en annan utan direkt kontakt, detta kallades växel.

Med växeltelefoner, behövde användare bara koppling till ett centraliserat kontor, som kunde kordinera kopplade samtal tills slutdestination. Tänk dig nu hur många koppartrådar som detta utgjorde, men minst en från varje hushåll. Detta gjorde att de växlar som operatörer behövde var enorma. De hade 2-poliga kopplingsuttag – som kallades jackuttag – för varje par av trådar som kopplade till växeln. Detta fungerade genom att du ringde en operatör och gav namn och nummer för personen du ville nå. Operatören kopplade sedan kablage mellan de två telefonerna så de kunde kommunicera.

De första telefonisterna var tonårspojkar, men eftersom det tenderade att bli rörigt på kontoret, började telefonföretag anställa unga kvinnor för att ge ett mer civiliserat intryck gentemot kunder. Kvinnor kom att dominera växelyrket och var väldigt kunniga av tekniken.

PSTN idag

Det som började med hem-till-hem kopplingar, utvecklades till en växeltjänst. Detta utvecklades i sin tur till att bli analog växel och sedan till elektronisk växel. Mycket har förändrat sen dess. Analoga röstsignaler burna av tråd med förstärkare utvecklades till digitala signaler som når hela världen med upprepare. Detta innebär att binär data repeteras till mottagare. Den digitala utvecklingen har även resulterat i avsevärt bättre ljudkvalitet och längre distanser. Detta innebär att PSTN kunde släppa fler nya funktioner såsom väntade samtal, vidarekoppla samtal och konferenssamtal.

Med lanseringen av internet, blev ett nytt transport format känt som kallades paket. Detta resulterade i de separata datanätverk vi känner till idag. Istället för röstöverföring över kretskopplade nätverk, paketerades samtal till IP paket över nätverk. Detta la grunden för Voice Over IP (VOIP).

Sammanfattning

PSTN är en förkortning av det engelska uttrycket ”Public Switched Telephone Network” och är det traditionella kretskopplade telenätverket. Systemet har använts sedan sent 1800-tal med koppartrådar som bär analog röstdata.Historian börjar 1875 när den amerikanska Alexander Graham Bell skapade ”The American Bell Telephone Company”. Ett år senare patenterade han den första utvecklingen av telegrafi som också blev den första röstöverföringen över tråd. Med lanseringen av internet, blev ett nytt transport format känt som kallades paket. Detta resulterade i de separata datanätverk vi känner till idag. Istället för röstöverföring över kretskopplade nätverk, paketerades samtal till IP paket över nätverk. Detta la grunden för Voice Over IP (VOIP).