Roaming eu

Roaming EU, vad gäller? – Dstny förklarar!

Roaming EU innebär att man kan använda telefonens tjänster i ett annat EU-land utan att betala extra avgifter, så kallade roamingavgifter. Detta infördes under 2017 och innebär att man betalar samma pris för datasurf, att ringa (till fasta telefoner eller mobiltelefoner) som om man var i sitt land hemma.

Detta gäller oavsett vilken operatör som mottagaren har. Det betyder att om man är hemmahörande i Sverige men reser till Spanien och ringer därifrån till Sverige (eller ett annat EU-land för den delen) så kommer man bara att betala samma pris som om man ringde hemma i Sverige.

Detta gäller om man använder mobilen mer hemma än i ett annat EU-land. Om det skulle vara så att man använder roamingtjänster permanent så har operatören rätt att ta ut en avgift upp till en viss summa. Detta är till för att systemet inte ska kunna missbrukas.

  • EU-medborgare kan använda roamingtjänster gratis i andra länder.
  • Det betyder att man kan ringa och surfa för samma pris som i ens hemland.
  • Operatören har rätt att ta ut en avgift om systemet missbrukas.
  • Det betyder också att man betalar samma pris oavsett vilket EU-land man ringer till hemifrån.
  • Det finns inga begränsningar för samtal eller SMS.
  • Begränsning för datasurf kan finnas beroende på det abonnemang man har.
  • Kostnaden blir högst sex euro per gigabyte data.

Policy kring datasurf

Du har rätt att använda den mängd datasurf som du har i ditt abonnemang. Om du har ett kontantkort där du betalar för datasurf i hemlandet kommer du att få betala 6 euro per gigabyte när du surfar utomlands. Det betyder alltså att du betalar den högre summan först när du laddar kortet utomlands.

Om du har en obegränsad datasurf i ditt hemland kommer din operatör att informera dig om att du kommer att få en viss begränsning så fort du korsar gränsen till ett annat EU-land. Hur stor datamängden blir beror på vad du betalar för månadsavgift för ditt abonnemang.

Klart är att du måste bli erbjuden en stor mängd datasurf gratis. När denna datamängd är slut kommer du därefter att betala sex euro per gigabyte under 2018. Därefter kommer kostnaden sjunka varje år. Din operatör kommer att skicka ett SMS om deras policy när du är utomlands.

Klausulen kring extra avgifter

Din operatör har rätt att under fyra månader kontrollera hur din roaminganvändning ser ut. Om det då visar sig att du har använt mobilen mer utomlands än hemma samtidigt som de ser att du har varit utomlands mer än hemma kan de skicka en förfrågan om att du ska klargöra situationen.

Om du fortsätter att använda mobilen utomlands har de rätt att ta ut en avgift. För samtal är det då 3,20 cent (exklusive moms) per minut, 1 cent per SMS, 6 euro per gigabyte. Det är bara priset för data som kommer att sjunka för varje år.

Fram till år 2020 ska priset per gigabyte ligga på 2,50 euro exklusive moms. Om du är en gränspendlare som jobbar i ett annat EU-land räcker det med att du ansluter dig till ditt hemmanät minst en gång per dag, även om du surfar mer utomlands.