Roaming

Vad är Roaming? – Dstny förklarar

Roaming innebär att användaren hoppar mellan olika mobilnät, för att även utomlands eller där ens egen operatör inte har täckning kunna ringa, sms:a och använda mobildata. Roaming kostar inte längre något extra inom Europa men kan ha höga avgifter på andra ställen runt om i världen.

Roaming kan på mobiltelefoner enkelt stängas av och sättas på och detta bör man vara noga med att kolla innan en utlandsresa för att undvika höga kostnader utanför EU. Priserna för roaming anges oftast i ett sms från operatören när telefonen känner av att man byter land.

Roaming sker automatiskt när det är påslaget, både inom Sverige och utomlands. Det är inte samma sak som hand-off/hand-over, där man stannar i samma mobilnät men samtalet byts till att hanteras av en annan mast. Ordet har ursprungligen betydelsen att vandra runt, men används oftare i tekniksammanhang.

  • Roaming innebär byte mellan uppkoppling mot olika mobilnät
  • I dagligt tal avses ofta internationell roaming
  • Även inom Sverige kan roaming användas för bättre täckning
  • Roaming ska ej förväxlas med hand-off eller hand-over
  • Hand-off/hand-over syftar istället på byte mellan olika master
  • EU reglerar roamingpriser i Europa sedan 2007
  • Sedan 2017 är finns inga tilläggsavgifter för roaming inom EU/EES.

Vad är roaming?

Engelskans roaming syftar från början på att vandra runt. Inom teknologi används begreppet för när en telefon byter mellan olika mobilnät men samma molloperatör. Detta sker ofta automatiskt genom att telefonen känner av vilka nät som finns tillgängliga, och väljer då det med bäst täckning om operatörens eget inte är tillgängligt.

Det sker ibland även inom Sveriges nät, men oftast syftar man på internationell roaming, det vill säga att hoppa över till ett av de lokala näten i landet man befinner sig i. Även detta sker automatiskt, men är lätt att stänga av och sätta på för att undvika extra kostnader.

Begreppet förväxlas ibland med hand-off eller hand-over, vilket istället betyder att användarens samtal hanteras av två olika master utan att pågående samtal bryts. Samma mobilnät används fortfarande vid hand-off eller hand-over. Roaming gäller för både samtal, sms och datatrafik, men även när funktionen är avstängd kan telefonen anslutas till internet via WiFi.

Kostar roaming extra?

Sedan 2007 kontrollerar EU avgifterna för roaming inom Europa, till följd av att många länder tog ut höga priser för framförallt datatrafik. I juni 2017 klubbades ett avtal i EU som avlägsnar alla avgifter för roaming i EU och EES-länder och det kostar nu inget extra.

Detta gjordes som ett led i unionens ansträngningar för att skapa ett enat och sammanhållet Europa utan barriärer i kommunikationen, precis som de tagit bort barriärer i förflyttning och handel. I resten av världen finns dock avgiften kvar, men är i många länder kontrollerad av operatören.

Denne kan ha avtal med respektive lands egna operatörer för att hålla priserna nere, och man kan ofta köpa surf-paket i olika storlekar. Roamingpriser utomlands är en stor inkomstkälla för mobiloperatörer, och därför är EU:s bestämmelser ett viktigt steg för att kommunikationen inom Europa flyter utan hinder.