Röstbrevlåda

Vad är en röstbrevlåda? – Dstny förklarar!

Om man inte alltid vill eller kan svara i sin telefon kan man använda en röstbrevlåda, som får ta emot de samtal som man inte själv svarar på. Den spelar in meddelanden från de som ringer så att man i efterhand kan lyssna på dem och ringa tillbaka till personen.

Röstbrevlådan tar emot de samtal som ägaren till telefonen inte kan eller vill svara på för tillfället. Oftast finns ett förinspelat meddelande som den som ringer får höra, innan de sedan får möjlighet att lämna ett kort röstmeddelande för att berätta sitt ärende till den som de ringer till.

När röstbrevlådan ska aktiveras kan man ofta bestämma själv huruvida den ska gå igång automatiskt efter fem signaler (så att inte telefonen ringer hur länge som helst) eller efter en längre tid. Detta beror förstås på hur lång tid man vill ha på sig att svara personligen istället.

  • Telefonsvararen uppfanns redan 1898, men den fungerade inte särskilt bra.
  • En telefonsvarare som fungerade bra uppfanns på 1930-talet.
  • Uppfinnaren hette Valdemar Poulsen och var dansk.
  • Telefonsvararen kan vara en separat del från telefonen, eller vara inbyggd.
  • Syftet med röstbrevlådan är att den besvarar samtal med ett förinspelat meddelande.
  • På vissa telefonsvarare kan man höra meddelandet, som spelas in, i realtid.
  • Mobiltelefoner har sin egen motsvarighet till röstbrevlåda – mobilsvar.

Röstbrevlådans historia fram till idag

Den första röstbrevlådan gjorde Valdemar Poulsen ett försök att uppfinna i slutet av 1800-talet. Hans metod gick ut på att spela in signaler med en metalltråd och en magnet, så att de sedan kunde spelas upp flera gånger. Kvaliteten på inspelningen var dock för dålig för att Poulsens uppfinning skulle tas i bruk.

Ungefär 30 år efter Poulsens första försök till en telefonsvarare kom sedan en röstbrevlåda som fungerade bra. Den har sedan utvecklats till att börja spela in meddelanden på elektroniska minneskretsar. Röstbrevlådan signalerar idag att det finns ett nytt meddelande genom att blinka eller visa siffror för hur många meddelanden som kommit in.

Om en telefonsvarare har en medlyssningsfunktion kan den som tar emot samtalet stå bredvid telefonsvararen och lyssna på meddelandet som spelas in, direkt när det inkommer. Om det visar sig vara ett viktigt meddelande kan personen då välja att svara, innan uppringaren hunnit lägga på.

Mobiltelefonen använder mobilsvar

På dagens mobiltelefoner finns funktionen med mobilsvar, där alla meddelanden samlas i en röstbrevlåda som ägaren till mobiltelefonen sedan ringer upp. Antingen har man spelat in ett eget meddelande i förväg som ringaren möts av, eller så väljer man ett standardmeddelande som finns förberett av telefonileverantören.

Ofta ingår det någon sorts mobilsvar eller röstbrevlåda när man tecknar ett mobilabonnemang, och själva tjänsten är oftast gratis. Dock brukar det kosta pengar att ringa upp röstbrevlådan, så det kan bli en liten summa för att lyssna av sina meddelanden. I röstbrevlådan kan man sedan välja att spara eller slänga sina meddelanden.

Eftersom meddelanden kan sparas i röstbrevlådan kan man enkelt gå tillbaka för att höra gamla meddelanden, kanske skriva upp något viktigt som sägs eller kontrollera vad personen sa. Personen vet inte om man lyssnat av meddelandet och man kan välja att ringa tillbaka senare i lugn och ro.