Sip trunk

Om sip trunk

Sip trunk är en teknologi som håller på att utklassa traditionell analog telefoni. Den tillåter dig nämligen att streama din röst över internet. På så sätt kan du använda dig av detta för att till exempel prata i telefon och det blir då mycket billigare än vanlig telefoni.

Många företag väljer att använda sig av denna teknologi av många anledningar. En god anledning är att med Sip trunk finns möjligheten att ringa gratis till hela världen och du köper då ett paket som fungerar som en helhetslösning. Det går utmärkt att ringa dit du vill.

Som företag är det viktigt att du hänger med i utvecklingen och ha en fungerande metod som ser till att du alltid kan bemöta kunderna professionellt. För att du ska kunna göra det krävs tillgång till rätt typ av mjukvara och den får du enkelt via denna lösning.

 • Helhetslösning – en lösning som innehåller allt för företaget.
 • Hårdvara – de fysiska enheter som behövs för ett företag.
 • Mjukvara – Teknologin som du behöver till enheterna.
 • Internet telefoni – möjlighet att ringa över nätet.
 • Sip trunk – röst över internet teknologi anpassande för företag.
 • Streaming – uppladdning av tjänst online, t.ex röst.
 • Nätverk – uppkoppling till andra enheter som finns online.

Vad är SIP?

SIP står för Session Initiation Protocol vilket innebär att detta är ett system där alla som har nätverket installerat kan kommunicera med varandra väldigt enkelt. SIP tillåter dig att ringa anonymt, dock är de tvingade att dokumentera alla användare enligt lag, och därför innebär detta att det är en anonymare företagstjänst som inte är fullvärdig. Det finns många olika program som fungerar inom SIP och som kan erbjuda dig denna tjänst.

När du vill ha allt under en och samma kategori och göra det så enkelt som möjligt för dig själv är denna tjänst utmärkt. Om du även vill hålla nere kostnaderna så ska du välja SIP teknologi. Du kan med hjälp av denna även ringa till fast telefoni och det blir därmed heltäckande.

SIP Trunk fakta

 1. SIP Trunkar är egentligen inga trunkar då det inte finns någon fysisk krets. Det finns bara en röstväg som dirigeras över en operatörs IP-nätverk med hjälp av VoIP-teknologi.
 2. SIP trunkar kan användas för mer än bara samtal, bland annat; video, närvaro och chatt.
 3. SIP skapar en mer konkurrenskraftig marknad eftersom tjänsten går förbi PSTN.
 4. SIP skapar problem med nödsamtal eftersom trunken inte är statisk och det kan se ut som att samtalet kommer från en annan plats.
 5. SIP möjliggör mer flexibilitet gällande nummer eftersom riktnummer inte bestäms av geografisk plats.

SIP trunk för effektivare telefoni

Om du har ett företag som använder sig av ett telefoniföretag där du till exempel inte kan komma fram. Eller där du upplever att du måste avbryta telefonsamtalen tidigt då kostnaden i slutändan blir för dyr och du på grund av det inte kan tillfredsställa dina kunder. Då ska du absolut byta till Sip.

Det är en enkel och smidig lösning där du inte behöver göra några avancerade installationer. Sannolikt har du redan internet på kontoret och därmed har du alla förutsättningar för att du ska kunna använda dig av SIP. Dessutom kan du ansluta enskilda enheter till nätverket.

I och med att du kan ansluta enskilda enheter innebär detta att du kan arbeta även när du inte är på plats.

SIP trunk historia

Innan SIP trunk blev ett tillgängligt verktyg för företag, var analoga fasta telefonlinjer universellt använda. Fiberoptik började långsamt byta ut de traditionella koppartrådarna och tillät företag att erbjuda mycket högre hastigheter. Fiberoptiska nätverk representerar grundstrukturen som krävdes för utveckligen av hur vi känner till internet idag.

VoIP protokoll utvecklades under sent 1970-tal och de tidigaste samtalen gjordes i samma decennium, vilket också kickstartade den digitala röstrevolutionen i telekomindustrin. Under den tidiga fasen av VoIP-utveckling fanns det ett flertal protokoll som kunde nyttjas för att ringa samtal. Forskare utvecklade därefter först SIP protokoll under 1996 som specifikt syftade på att möjliggöra röstkoppling över internet. Därefter standardiserades SIP som standard för att implementera VoIP.

SIP trunkar blev populära med företags ökade förväntningar på effektivare telefoni. Att flytta samtal över till internet tillät företag att fasa ut separata nätverk och numera behövs bara ett nätverk som kan överföra all typ av media. SIP trunk innefattar inte några fysiska kablar som kopplar ett företag till sin leverantör. Det är snarare en digital koppling som tillåter leverantörer att erbjuda telefonitjänster som är mycket mer effektiva och mycket mindre kostsamma än analoga samtal. SIP trunk gör det även möjligt för företag att ringa och ta emot samtal från traditionella fasta nät såväl som mobila enhet, datorer, etc.

Utvecklingen av SIP trunk industrin rör sig snabbt framåt och leverantörer konkurrerar om att leverera tjänster som är lika enkla att använda som VoIP. SIP teknologin behöver dock inte förändras då en av de stora fördelarna är dess möjlighet att anpassas. SIP är redan det mest populära protokollet för att bearbeta ljud, video och chatt-sessioner. Och allt eftersom video får mer momentum i företagskommunikation, kommer bättre codecs nyttjas för att säkerställa bra kvalitet i videokonferenser.

Fördelarna med SIP trunk

När ditt företag bestämt sig för att byta till SIP trunk, hanteras samtal över internet precis som all annan form av media. Så likt hur du slipper betala för separata e-mails, gäller samma för samtal mellan kollegor i företag. Det spelar ingen roll om de är på olika platser eller om någon jobbar hemifrån. Det kan även innebära avsevärt mindre underhållskostnader för två olika nätverk som i helhet förser samma sak. Du kan skicka video, chatta, och ringa – allt genom samma system istället för att använda olika mjukvaror för varje. Du kan även sammankoppla olika tjänster såsom röstbrevlåda, IVR, etc – allt i ett paket! Du kan även integrera SIP trunkar till andra mjukvaror såsom CRM eller ERP system, som i helhet kan förbättra produktivitet. Några ytterligare fördelar med att uppgradera till SIP trunkar är;

 • Lägre kostnader – Eftersom färre linjer behöver installeras på kontor och leverantörer pressas samtalskostnaderna avsevärt. SIP trunkar eliminerar även mellanhandlare mellan telekomleverantörer och dess kunder vilket innebär mindre kostnader för företaget. Interna samtal med implementerade SIP trunkar är dessutom gratis eftersom tekniken är enkel reducerar det kostnader relaterade till installation, konfiguration, underhåll, hårdvara och skalbarhet.
 • Bättre kundtjänst – Eftersom det finns möjlighet att lägga till flera nummer såväl som internationella som ansluts till din växel vilket i sin tur resulterar i lägre kostnader och fler alternativ för kunder att ringa in.
 • Flexibilitet – Eftersom SIP trunkar inte är platsbundna är det möjligt att byta geografisk plats utan att behöva ändra nummer eller informera kunder. Utöver detta är det även enkelt att lägga till kanaler för att klara ökade samtalsmängder. SIP trunkar är även en pålitlig teknik till skillnad från traditionella telefonitjänster som kan innefatta avbrott i uppkoppling.
 • Inga VoIP-gatewayer – Med SIP trunk slipper du köpa och hantera VoIP-gatewayer eftersom samtal förs via IP. Detta innebär vidare bättre kvalitet eftersom ingen extra konvertering sker.