SMS-tjänster

Det finns flera olika sms-tjänster idag på marknaden både från din operatör och tjänsteleverantörer. Sms-tjänster från tjänsteleverantörer kallas ofta för premium SMS. Vad som skiljer sig mellan premium och vanliga tjänster är priset och att tjänsten alltid har ett femsiffrigt nummer som börjar på 7 exempelvis 76556.

Det finns flera olika typer av premium tjänster idag som en konsument kan ta del av. Vissa är prenumerationstjänster och andra är betalningstjänster. Exempel på prenumerationstjänster är att du får ditt dagliga horoskop som sms en annan typ av tjänst kan vara senaste sportresultatet för ditt favoritlag.

Vill man avsluta en SMS-prenumeration så skickar man ett sms som endast innehåller ordet stopp till prenumerationstjänstens nummer. Den absolut vanligast premium tjänsten är betaltjänsten. Ett par exempel på betaltjänster är biljett för tåg och buss. Andra tjänster kan vara betalning för kaffe eller en internettjänst.

  • En tjänsteleverantörer kallas ofta för premium SMS.
  • Premium SMS har alltid ett femsiffrigt nummer.
  • Premium sms har alltid ett nummer som börjar på 7 exempelvis 76556.
  • Två typer av premium tjänster idag som en konsument kan ta del av.
  • En prenumerationstjänst kan vara ett sms med dagligt horoskop.
  • Avsluta en SMS-prenumeration genom att skicka ett sms som endast innehåller ordet stopp till prenumerationstjänsten.
  • Den absolut vanligast premium tjänsten är betaltjänsten.

Möjligheterna för innehållsleverantörer

Det är operatörerna som tillhandahåller nummer till tjänsteleverantörer, tjänsteleverantörer tillhandahåller verktygslådan för betaltjänsten och prenumerationstjänsten. Innehållsleverantören är dom som står för produkten, kundupplevelsen och priset. Möjligheterna för innehållsleverantörer att skapa kreativa tjänster med tjänsteleverantörens verktygslåda är stora och kraftfulla. En enkel idé är allt som behövs för att komma igång.

Bland de vanligast betaltjänsterna finns biljettköp. Men de tjänster som växer snabbast är spelköp. Innehållsleverantören har nämligen kommit på att de kan sälja virtuella saker i spel mot betalning. Upplägget med spel är smart uttänkt, först ger innehållsleverantören fri tillgång till ett spel på en hemsida.

I början är spelet enkelt. Men med tiden blir spelet svårare och kräver mer poäng för att du ska komma till nästa nivå. Det är då innehållsleverantören börjar marknadsföra möjligheten till att köpa poäng via SMS. Användaren betalar med SMS till tjänsteleverantörens nummer, tjänsteleverantören informerar innehållsleverantören att betalning är genomförd.

Med stora möjligheter kommer ansvar

Det finns många oseriösa sms-tjänster som mer eller mindre ruinerar folk för att det har blivit lurade att anmäla sig till prenumerationstjänster som inte går att avsluta, betaltjänster för spel som riktar sig mot barn eller tjänster som utnyttjar ensamma människor som inte mår bra.

Som innehållsleverantör, operatör och användare är det därför viktigt att ställa krav på tjänsteleverantören. Deras tjänster ska inte finnas i oseriösa sammanhang för att lura folk på pengar eller har avsaknad funktionalitet. Exempelvis som att inte ha en funktion för att avsluta en prenumerationstjänst med ordet stopp i ett sms till tjänsteleverantörens nummer.

Som innehållsleverantör kan du bygga fantastiska tjänster med tjänsteleverantörens verktygslåda. Du kan mot betalning erbjuda informationstjänster, nummerupplysning, biljettförsäljning och nyhetstjänster. Med små medel och rätt innehåll kan du berika människor med information och underhållning. SMS kan alla läsa oavsett om man har en smartmobil eller vanlig mobil.