Stadsnät

Stadsnät

Stadsnät är de bredbandsnät som är geografiskt begränsade. De är oftast begränsade till en kommun. Satsningarna för nätet kommer ofta från de kommunala energibolagen. Meningen med stadsnät är att det ska finnas en operatörsneutral infrastruktur. Stadsnätet står då för själva uppkopplingen men tjänsterna förses av kommersiella aktörer.

Det finns olika varianter av stadsnät. De skiljer sig beroende på var de verkar i värdekedjan. Det vill säga hur nätet opereras. Det finns bland annat stadsnätverk med ägare som hyr ut fiber eller som nätägare och säljer tjänster. Internationellt sätt är stadsnät en ganska ovanlig företeelse.

Detta gör att den svenska bredbandsmarknaden skiljer sig en del från övriga länder. Generellt är konkurrensen större och därför är ofta priserna lägre. Att ha fibernät ökar värdet på lokaler samt lägenheter. Syftet med att ha en operatörsneutral infrastruktur är att både privatpersoner och företagare kan dra nytta av nätet samt dess fördelar.

  • Stadsnätet står för själva uppkopplingen. Tjänsterna tillhandahålls av kommersiella aktörer- bättre priser (svartfiber)
  • Nätägare av stadsnät som säljer tjänster- en stark aktör med låga priser (Uthyrning av bandbredd)
  • Aktivering av stadsnätet skermed teknisk utrustning av vald aktör.
  • Svenska Stadsnäts mål är att främja slutkundernas öppna och fria användande av tjänster.
  • Ägare och operatör av stadsnätets ansvarar för dess funktionalitet, stabilitet, tillgänglighet och kvalitet.
  • Alla tjänsteleverantörer erbjuder likvärdiga tekniska och kommersiella villkor vid tillhandahållandet av nät.
  • Alla leverantörer kan leverera tjänster på en öppen marknad.

Digital agenda för 2020

Den svenska regeringen har satt som mål att år 2020 ska 95 procents av alla företag och hushåll ha tillgång till bredband på om minst 100 Mbit/s. Det är ett av världens tuffaste bredbandsmål. Regeringens vision är att ha ett uppkopplat Sverige. Det ger förutsättningar att kunna bo och verka i hela landet.

Många kommuner har mål som arbetar mot att nå detta och har tagit beslut om en bredbandsstrategi för den kommunala utvecklingen. Många kommuner har skapat en digital agenda för att på bästa sätt använda fiberkommunikationens fördelar och på så sätt kunna erbjuda invånarna fler tjänster över fibernätet.

Agendan innehåller bland annat beslut om grävtillstånd för fibernät samt förläggningsmetoder. Detta är väsentligt för en effektiv och snabb fiberdragning till invånarna i de olika kommunerna. Att kunna erbjuda bredband till samtliga hushåll kan ge en människor i glesbygden möjligheten att bedriva en framgångsrik verksamhet med hjälp av ny snabbare teknologi.

IP-telefoni samt streaming

Med IP-telefoni behövs bara en uppslutning för både internet och telefoni uppkoppling. Det blir på så sätt lättare samt billigare att ringa. Det finns lösningar för både företag och privatpersoner. Företagslösningar kan innehålla obegränsat antal linjer i telefonväxeln och billiga samtal nationellt, internationellt och till mobiltelefoner.

Att ha all kommunikation över ett och samma nät kan ge en mängd fördelar såsom mindre antal fasta abonnemang, lägre kostnader för fast telefoni, klart ljud tack vare att samtalen är digitala samt ökad tillgänglighet. Då internetuppkoppling samt telefoni går över samma nät kan säkerheten för dessa två övervakas på ett enklare sätt.

Streaming samt videosamtal är allt mer populärt då många arbetar hemifrån. Det är då viktigt att se över hur snabbt ens internet är samt vad ens behov är. Streaming kräver en stabil och bra uppkoppling. Om flera apparater används samt fler än en användare bör nätet ha en hastighet på minst 50–80 Mbit/s.