Svarstjänst

Om svarstjänst

Med tillägsmodulen svarstjänst fångas alla samtal upp. Denna lösning är integrerad med det berörda företagets egna växel vilket innebär att de telefonister som tillsätts genom lösningen har tillgång till samma information som företagets egna anställda. Svarstjänsten finns att köpa i olika prisintervall vilket innebär att kostnaden för tjänsten går att reglera utifrån företagets egna behov.

Ett företag missar i snitt cirka 18% av sina samtal, men med denna tilläggsmodul kan ett företag reducera antalet obesvarade samtal vilket i sin tur medför fler avslut med företagets kunder/potentiella framtida kunder. Svarstjänsten går att anpassa efter företagets egna önskemål om framtoning och bemötande av kunder.

Genom denna tilläggstjänst kan ett företag välja vilken information som ska lämnas till de kunder vars samtal kopplas vidare till svarsservice. Telefonisterna som arbetar i svarstjänsten svarar i företagets namn, de pratar efter ett specifikt manus och enligt de instruktioner som är givna av företaget.

  • En tjänst för företag med hög belastning i växeln.
  • En tjänst för företag som inte vill missa några samtal.
  • Tilläggstjänsten medför besvarade samtal alla timmar på dygnet.
  • Ger information om antalet vidarekopplade samtal till svarsservice.
  • En tjänst med olika prisplaner valbara utifrån företagets behov.
  • Genom denna tjänst kan ett företag vidarekoppla samtal till andra nummer.
  • Hanterar alla företagets inkommande samtal, eller delar av dem.

En förlängning av företagets växel

Tilläggstjänsten är en förlängning av ett företags egna växel. Tjänsten kan ses som en telefonpassning där ett företag reducerar risken för att missa inkommande samtal. Tjänsten är lämpad för företag där de anställda i växeln har en hög arbetsbelastning och kanske inte alltid har möjlighet att besvara alla företagets kunder.

Med denna tilläggstjänst minskar risken för att de växelanställdas arbetsbörda blir för hög eller kanske till och med orimlig. En stressig arbetsmiljö kan påverka arbetsprestationen hos de anställda vilket i sin tur, med största sannolikhet, medför att förmågan att hantera samtal sänks till en lägre nivå.

Med denna tjänst får de anställda på företaget avlastning och kan i lugn och ro hantera och bemöta företagets kunder på ett korrekt och konsruktivt sätt. Den anställda ges chansen att kunna besvara frågor och vägleda företagets kunder utan att känna press eller stress på grund av att antalet obesvarade samtal är för många.

Dagens kunder vill ha snabb service

I dagens stressiga samhälle där utvecklingen inom de flesta områden går framåt i en rasande fart förväntar sig dina kunder att bli servad inom ett kort tidsintervall. Med denna tjänst kan företag bemöta kunder snabbare och även ge utrymme för att serva kunderna efter kundens önskemål och behov.

Företag som besvarar sina kunder snabbt och ger bra service uppnår generellt att fler kunder blir nöjda. Med denna svarsservice kan ett företag kartlägga samtliga inkommande samtal; vilka har besvarats av företaget direkt och vilka har gått vidare till svarstjänsten? Eventuell förbättringspotential kan genom detta identifieras.

Ett företag kan via denna tjänst lär sig mycket om de samtal som inkommer och hur de tas om hand. Hur bör företagets anställda allokera sin tid mellan kunderna för att kunna besvara fler inkommande samtal? Hur mycket tid kräver en genomsnittlig kund? Informationen ger också en indikation på hur ett företag bör bemanna växeln.