Täckning

Vad menas med Täckning? – Dstny förklarar!

Täckning betyder, när sammanhanget är telefoni och internet, ett område som täcks av en operatör som levererar just internet och/eller telefoni. Finns det täckning så tillhandahåller företaget tjänster inom området. Det behöver inte handla om något man antingen har eller inte, utan den kan vara allt från väldigt dålig till väldigt bra.

Generellt kan man säga att täckning för internet och telefoni förbättras i snabb takt. Det är del en följd av statliga insatser men också något som beror på att privata aktörer utvecklar tjänster som svarar mot konsumenters behov. Förbättringar inom täckning har ganska dramatiska effekter på till exempel arbetslivet.

När täckningen är bra kan många idag utföra arbetsuppgifter som tidigare krävde att de tog sig till ett kontor i en stad. Att förbättra täckningen är med andra ord ett sätt göra en större del av Sverige levande. När det gäller mer avancerade tjänster krävs bra täckning överallt i en större byggnad.

  • Kvalitén på täckningen beror på var du befinner dig
  • Optimal inomhustäckning kräver signalförstärkande hårdvara, till exempel repeaterutrustning
  • Olika operatörer kan ha olika god täckning i ett visst område
  • Konsultera gärna en täckningskarta som visar hur bra täckningen är
  • Mobiltäckning och internettäckning är inte alltid samma sak
  • Det finns en hel del du själv kan göra för att förbättra din täckning
  • Förändringar inom täckning förändrar samhället och våra möjligheter att arbeta

Hur kan man förbättra sin täckning

Även om du inte har möjlighet att förflytta dig närmre en basstation finns det en del du kan göra för att få bättre täckning. Du kan till exempel låta installera en 3G eller 4G antenn eller bara byta till ett bättre modem – om vi talar om täckning för internet.

Att ha sin router så nära antennen som möjligt ger starkare signal, det gäller alltså att ha en kort antennkabel. Det viktigaste beslut du kan ta är att välja rätt operatör utifrån jämförelser som gett svar på vilken som ger dig bäst täckning på din fasta arbetsplats.

Satsa på att ha bäst täckning där den gör som störst nytta, kanske i konferensrummet eller i ett öppet kontorslandskap. Det kan du åstadkomma genom strategisk placering av antenner och annan viktig utrustning men också genom att disponera lokaler utifrån var de fasta enheterna sitter.

Hur kommer täckningen att förändras i framtiden?

Idag talas det mycket ifall man ska satsa på att dra in fiber till sitt kontor eller fastigheten där man bor eller om det är bättre att vänta på trådlös 5G. Många operatörer tävlar om att bli först med att kunna erbjuda 5G i lite större skala.

Beteckningen 5G är ett mått på vilka hastigheter man kan vänta sig och det handlar på datamängder i storleksordningen 100 Mbit/s och 1 Gbit/s för normala användare och snabbare internet för dem som har behov av (och kan betala för) det. En normal spelfilm i HD-kvalitet tar då bara sekunder att ladda ner.

Många bedömare menar att det kommer att dröja till 2025 innan vi har 5G täckning även på mindre orter, men i städer är det redan på gång. Det ska dock sägas att fiber har minst lika hög kapacitet och det är en teknik som redan finns tillgänglig.