Telefonitjänster

Om telefonitjänster

Oavsett bransch så är de flesta bolag, stora som små, i behov av telefonitjänster som fungerar. Omfattning och utformningen av hur just ert företags behov av telefonitjänster påverkas av flera faktorer, där huvudverksamheten är en naturligt bidragande del. Det finns dock många smarta lösningar för företag inom vitt skilda branscher som många är omedvetna om.

För många dyker kanske bilden av en bemannad reception utrustad med sladdtelefon upp när begrepp som telefonitjänster nämns, och visst är det sant att det på många håll ser ut så än i vårt högteknologiska tidevarv. Ett stort företag kan mycket väl vara beroende av en välkomnande reception, men det gäller långt ifrån alla.

För de företag som exempelvis inte tar emot kundbesök så ofta eller där en större del anställda jobbar ute på fältet så är exemplet med receptionen något onödigt. Istället kan inkommande samtal tas emot av en växel där de som tar emot samtalen befinner sig någon helt annanstans, eller så kan växeln vara helt automatisk.

  • Få företag är beroende av en fysisk reception.
  • En växel för inkommande samtal kan geografiskt finnas på annan ort.
  • Personalkostnader för bemannad växel kan sparas med automatisk växel.
  • Kostnader för lokaler kan skäras ned genom att flytta företagets växel.
  • Sladdtelefonens dagar är ännu inte förbi utan den är istället uppdaterad.
  • Moderna telefonitjänster innebär ofta både en besparing och en effektivisering.
  • Snabb och pålitlig support för de som samlar sina telefonilösningar hos samma operatör.

Molnet och hårdvaran

Att använda sig av det berömda molnet är för de flesta synonymt med att spara utrymme – både när det gäller skrymmande elektronik och bytes på hårddisken eller telefonen. Moderna telefonilösningar är förvisso till stor del baserade på användande av molntjänster, men att komma helt undan hårdvaran tillhör ännu framtiden.

Den hårdvara som tillhör de mest moderna lösningarna på marknaden idag ryms dock i princip i skrivbordstelefonen eller i en vanlig laptop. För den som har en chefsposition finns möjlighet att kontrollera brukandet av jobbtelefoner för de anställda genom användarvänliga program. Vi molntjänsten kan informationsflöde och överföringar på liknande sätt följas.

Väljer den som är ansvarig för företagets växel att vara oanträffbar under en viss tid eller är borta från arbetet så kan funktionen med mobil växel enkelt föras över till annan person. I princip kan man med några knapptryckningar ge uppgiften som växeltelefonist till den som har skrivbordet bredvid när man går på lunch.

Behålla tidigare operatör eller byta?

Som nämndes inledningsvis så finns det stora fördelar med att samla alla tjänster hos ett och samma företag. För den som behöver betänketid eller helt enkelt vill vara sin tidigare operatör trogen så går det naturligtvis bra att behålla tidigare abonnemang. Man samlar då bara samtliga abonnemang och avtal under den nya telefonitjänsten/växeln.

Har företaget varit kund hos en och samma operatör under en lång tid och är nöjd med det så kan det tyckas onödigt att byta. Dessutom kan man som trogen kund ha samlat på sig en del fördelar i form av lägre priser eller extra tjänster.

När man väl tar steget att byta till en modernare lösning för företagets telefoni är det dock alltid en god idé att titta igenom avtalen ännu en gång. Även om tidigare operatörer erbjudit både låga priser och bra support går det ofta att åstadkomma förbättringar i och med ett nytt samarbete.

Vill du veta mer om de telefonitjänster vi levereras? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.