Telefonnummer

Olika typer av telefonnummer

Det finns en mängd olika typer av telefonnummer i Sverige och det kan vara svårt att hålla isär de olika varianterna. Vilka typer av telefonnummer kan man ha som privatperson och vilka kan man ha som företagare? Vilka kostar att ringa till och vilka är gratis? Nedan finner du information om de olika telefonnummers-varianterna och vad de är till för.

  • Mobilnummer
  • Fastnätsnummer
  • 010-nummer
  • 020-nummer
  • 077-numer
  • 09-nummer
  • 075-nummer
  • 099-nummer
  • Korta nummer

Olika typer av telefonnummer

Mobilnummer – telefonnummer för mobiltelefoner

Mobilnummer kan användas både av privatpersoner och företagare. Ett mobilnummer är inte geografiskt bundet utan går till abonnenten via mobilnätet, som finns i hela landet.

Vad kostar det att ringa till och från ett mobilnummer?

Priset för att ringa till och från ett mobilnummer beror helt på abonnemangstyp. Det finns abonnemang med en fast kostnad, där du ringer (i princip) obegränsat till ett fast pris. Sen finns det abonnemangupplägg där du betalar en öppningsavgift samt en minuttaxa. Att ringa från en fast telefon till ett mobilnummer brukar kosta ca 50-70 öre per minut, plus en öppningsavgift.

Ringer du med din mobiltelefon när du befinner dig utomlands så kan priset vara högre än i Sverige. Exempelvis så får man, när man är utomlands, även betala för samtal där man själv blir uppringd. Använd telefonen på ett medvetet sätt när du är ute och reser, för att undvika oförutsedda kostnader.

Mobilabonnemang för företag

Vi på Dstny har flertalet abonnemangsformer, framtagna för företag. Vi erbjuder både företagsabonnemang med ett fast månadspris, vi har abonnemang med en rörlig taxa, abonnemang med obegränsad surf, abonnemang som enbart kostar när man nyttjar det och smarta lösningar som kombinerar rörligt pris med ett takpris. Det finns helt enkelt något för alla typer av behov.

 

fast telefoni

Fasta nummer – fastnätsnummer till en geografisk plats

Ett fastnätsnummer kan användas av såväl privatpersoner som företag och är synonymt med ett geografiskt nummer. Det är ett nummer som används inom ett specifikt geografiskt område. Riktnumret som inleder fastnästnumret påvisar den geografiska platsen, och följande nummer går till en abonnent i ett fast telefonnät.

Exempelvis så har vi på Dstny två olika geografiska fastnätsnummer. Ett till Stockholm och ett till Göteborg. Telefonnumret till vårt kontor i Stockholm är 08-120 100 00, där 08 indikerar den geografiska platsen, Stockholm, och resterande nummer leder till vår företagsväxel. 031-352 40 00 är numret till vårt kontor i Göteborg, där 031 indikerar den geografiska platsen.

Vad kostar det att ringa till ett fast telefonnummer?

Att ringa från en fast telefon till ett fastnästnummer brukar kosta ca 15-20 öre per minut. Kostnaden för att ringa från ett mobilnummer till ett fastnätsnummer beror helt på vilken typ av mobilabonnemang man har.

Fastnätsnummer för företagare

Om du är företagare och vill ha hjälp med fasta telefonnummer tillsammans med en företagsväxel så hjälper vi dig gärna med det.

 

010-nummer – telefonnummer som är oberoende av geografisk plats

Ibland vill man ha nummer som är geografisk oberoende. Då finns det 010-nummer att tillgå. Företag och organisationer som har kontor i flera olika svenska städer brukar ofta använda sig av dessa. Många gånger så inger ett vanligt mobilnummer eller ett geografiskt bundet fastnästnummer samma förtroende som et 010-nummer.

Vad kostar det att ringa ett 010-nummer?

Vanligtvis så kostar ett samtal till ett 010-nummer ungefär som ett samtal till ett vanligt fast telefonnummer.

Dstny hjälper företag med 010-nummer

Är du företagare och på jakt efter ett 010-nummer? Våra kunniga rådgivare hjälper dig gärna vidare.

 

020-nummer – telefonnummer ämnade för frisamtal

020-nummer är ämnade för frisamtal inom Sverige. Dessa nummer används ofta av företag, organisationer och myndigheter. 020-nummer är, precis som 010-nummer geografiskt obundna. Ringer du från utlandet är samtalet dock inte gratis att ringa. I vissa fall kan man inte nå 020-nummer alls från utlandet.

Vad kostar det att ringa ett 020-nummer?

Ett nummer som börjar på 020 är gratis att ringa till så länge du befinner dig i Sverige. Hela beloppet betalas av mottagaren. Befinner du dig utomlands så är 020-nummer inte gratis att ringa. Vanligtvis kostar det då lika mycket som ett samtal till ett fastnästnummer.

077-nummer – telefonnummer där man delar på kostnaden

077-nummer är icke geografiskt bundna telefonnummer som används av företag, organisationer och myndigheter. När man ringer till dessa nummer så delar man kostnaden för samtalet, mellan den som ringer upp och den som tar emot. Företag kan exempelvis välja att ta ett 077-nummer till sin support, för att den som behöver hjälp inte ska få betala så mycket för samtalet.

Vad kostar det att ringa till ett 077-nummer?

Vad det kostar att ringa ett 077-nummer beror på vilken prisplan abonnenten har samt vilken tid på dygnet det är. Öppningskostnaden varierar mellan olika operatörer och samtalskostnaden brukar ligga mellan 20-60 öre per minut. Mottagaren betalar sin del av kostnaden till operatören via en fast avgift. Den som ringer samtalet betalar sedan sin del av avgiften till sin operatör, på det sätt som andra typer av samtal betalas.

09-nummer – telefonnummer för betaltjänster

Ett 09-numer används av företag och organisationer och är icke-geografiska nummer. För att få tillgång till någon form av innehållstjänst, exempelvis datingtjänster eller annonsering, så används 09-nummer.

Vad kostar det att ringa till ett 09-nummer?

Att ringa till ett 09-nummer brukar vara en hel del dyrare än att ringa till vanliga fastnätsnummer. Priset beror väldigt mycket på vilken tjänst som innehavaren av numret levererar och kan variera från någon krona per minut till hundratals kronor för ett helt samtal. Ibland betalar men per samtal eller per minut.

075-nummer – telefonnummer för personliga nummertjänster

Telefonnummer som börjar på 075 kan gå både till privatpersoner och företag. 075-nummer används över hela Sverige. Personliga nummertjänster är nummer som är knutna till en specifik telefon eller mottagare utan numret kan vidarekopplas till andra telefonlinjer och mottagare.

Vad kostar det att ringa till ett 075-nummer?

Vanligtvis kostar det lika mycket att ringa till ett 075-nummer som det gör att ringa ett samtal till ett fast telefonnummer.

099-nummer – telefonnummer för massanrop

099-nummer är icke-geogrfiska och används av företag och organisationer. Vid olika omröstningar, tävlingar och insamlingar så kan man använda 099-nummer. Dessa nummer är till för att operatören ska kunna hantera ett väldigt stort antal inkommande samtal under en begränsad period eller tid.

Vad kostar det att ringa ett 099-nummer?

Kostnaden för att ringa dessa nummer kan variera mycket beroende på vilket ändamål de ska vara för. Vanligtvis är det dyrare att ringa ett 099-nummer än att ringa till ett vanligt fastnästnummer.

telefonnummer SOS Alarm 112

Kortnummer – telefonnummer för samhällsviktiga tjänster

Kortnummer, som börjar på 11, är till för samhällsviktiga tjänster. Dessa kortnummer behöver inget riktnummer innan utan är tänkta att de ska kunna slås väldigt snabbt och vara lätta att lära sig. Två vanliga exempel på kortnummer är 112 som går till SOS Alarm och 11414 som går till Polisens växel för icke akuta ärenden.

Det enda nummer som börjar på 11 som inte är av samhällsviktig karaktär är 118, som går till nummerupplysningen.

Vad kostar det att ringa till kortnummer?

Många av dessa telefonnummer är gratis att ringa till, som exempelvis 112 och 116000. Andra nummer, som till Polisen eller 11313 kostar som ett samtal till ett vanligt fastnästnummer.

Olika kortnummer

112 – SOS Alarm

Är till för akuta ärenden.

113 13 – Informationsnummer

Används vanligen för att avlasta 112, för att ge information om händelser.

114 14 – Polisen

Nummer till Polisens växel för icke akuta ärenden.

116 000 – Journummer för saknade barn

Numret drivs av SOS Alarm och är till för att rapportera saknade barn.

1177 – Sjukvårdsrådgivning

Här får du råd och stöd kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Dstny hjälper företag med olika nummer

Behöver du som företagare hjälp med olika nummer till ditt företag så kan vi hjälpa dig. Vi jobbar med en ledande företagsväxel i molnet som är helt operatörsoberoende. Därför samarbetar vi med alla stora operatörer för företag i Sverige. Dessutom är vi egen operatör och har tagit fram abonnemangsformer för att passa alla typer av företag.

Ring eller maila oss, eller låt oss kontakta dig, så kan våra kunniga rådgivare hjälpa dig vidare med vad just ditt företag behöver.