Telefonnummer utomlands

Telefonnummer utomlands

Denna tillläggstjänst är till för de företag som vill att alla utländska medarbetare ska ha samma välxelfunktioner som de som arbetar i Sverige. Modulen telefonnummer utomlands är skapad för de företag som vill underlätta för sina medarbetare världen över att samverka i en gemensam telefonlösning.

Med tjänsten telefonnummer utomlands ringer alla inom företaget gratis till varandra, oavsett i vilket land de befinner sig. Företaget kontaktar den lokala operatören och ber denna att ansluta medarbetarna till tjänsten och efter att detta är gjort kommer dessa anställda att få samma valfrihet som de svenska medarbetarna och bli helt integrerade i denna tilläggslösning.

Denna tilläggstjänst har en ytterligare funktion genom vilken ni som företag kan få hjälp att teckna nummer utomlands om ni inte redan har det. Observera dock att så kallande MEX-abonnemang inte finns utanför Sverige. Lösningen har en bra prestanda och en hög driftsäkerhet som går att lita på.

  • Tilläggstjänsten har samma funktion oavsett vilket land medarbetaren befinner sig i.
  • Lösningen innebär fria samtal mellan anställda världen över.
  • Teckna nya utländska nummer eller flytta befintliga.
  • Går att välja vilket nummer som ska visas när ett samtal går ut från växeln.
  • Möjlighet att förhandla sig till ett bättre pris.
  • Det finns möjlighet till lokala nummer på stadsnivå.
  • Det går även att skapa svarsgrupper där flera användare kan svara på samtal.

Koppla nya nummer till tjänsten

Skulle det vara så att kollegorna som vistas utomlands inte redan har ett befintligt nummer så går det att skapa nya utländska nummer i en stor mängd länder världen över. Tyvärr är dock inte denna lista på länder fullt världsomspännande. Det är också vissa skillnader i hur pass lokalt nummer som går att skaffa.

Denna tilläggslösning är prissatt sådan att om ett företag väljer att köpa fler nummer så blir priset lägre. I de flesta fall blir det alltså billigare att teckna en serie av nummer än att skapa enskilda avtal var nummer för sig -kort och gott, en följd av nummer gör varje nummer separat nummer billigare.

Via denna tilläggstjänst får de anställda tillgång till samtliga växelfunktioner inom företaget; mobil, växel, softphone, och ip-telefoni vilket underlättar samarbetet inom företrädelsevis mutlinationella företag, det vill säga företags som är verksamma i många länder. Genom denna lösning går det också att skapa svarsgrupper där användare i alla länder hjälps åt.

Välj vilket nummer som ska synas

Med denna tilläggslösning är det möjligt att anpassa samtal till utlandet sådant att det nummer som mottagaren i utlandet ser är justerat, det syns inte att personen som ringer är verksam i ett annat land. Det går alltså att välja vilket nummer du som företag vill att dina anställda ska visa när de ringer.

Generellt är det så att människor blir mer misstänksamma när de får inkommande samtal från utlandet, denna tilläggslösning möjliggör att numret kan anpassas lokalt. Det finns länder som kräver lokal närvaro för att ett företag ska få teckna ett nationellt nummer, men detta kräver att det berörda företaget har ett nationellt organisationsnummer.

Med denna modul kan ett företag skaffa utländska nummer i till exempel Australien, Sydkorea, Peru, Sydafrika eller på Malta. Genom denna tilläggslösning kan ett företag välja att ha en central telefonist som kopplar alla samtal vidare och detta helt utan några fördröjningar eller extra kostnader.

Vi kan hjälpa ditt företag med utländska nummer. Kontakta oss så berättar vi mer.