Telefontäckning

Telefontäckning

För att en telefon ska kunna genomföra ett samtal, skicka SMS eller använda datasurf behöver måste den ha täckning. Mottagning är ett ord som kan användas som synonym till täckning. Vad telefontäckning handlar om är att det ska finnas en sändande enhet som har en räckvidd som omfattar den plats man befinner sig på.

Man talar om olika typer av täckning beroende på vilken teknik det handlar om. Olika operatörer kan dessutom ha olika bra täckning i ett och samma område och det finns otillgängliga områden som idag helt saknar telefontäckning. Hur bra täckningen är kan också bero på ens egen telefon.

Det är inte bara mobiltelefoner som måste ha täckning utan man talar om detta även när det gäller trådlösa telefoner som ingår i samma system som en centralenhet ansluten till det det fasta nätet via ett vanligt telefonjack. I det fallet är täckningen inomhus omkring 50 meter.

  • Har du täckning så är du inom en sändares räckvidd.
  • Det handlar inte om att ha täckning eller inte utan den kan vara olika bra.
  • Använd en täckningskarta till att ta reda på hur bra täckningen är.
  • Täckning blir bättre och bättre för varje år.
  • Riktigt bra täckning innebär att flera tjänster blir tillgängliga.
  • Med hjälpa av tekniska lösningar inom telekom kan du förbättra din täckning.
  • Din telefons antenn påverkar kvalitén på täckningen.

Finns det täckning överallt?

Täckningen har ett samband med befolkningstätheten. Det är mer lönsamt för en operatör att förbättra täckningen där det finns många potentiella kunder. Vissa glesbefolkade områden har ingen täckning alls. Men dessa fläckar blivit färre och färre tack vare den snabba utvecklingen inom internet och telefoni.

Det är inte bara privata aktörer som arbetar med att förbättra teckningen utan det kan även ligga i kommuners intresse att levandegöra sin landsbygd genom satsningar på digital infrastruktur. Konsultera en så kallad täckningskarta om du i förväg vill ta reda på om en plats har täckning eller inte.

Olika mobilnät har olika bra täckning i olika delar av landet. Vilken operatör du ska välja beror mycket på om du oftast befinner dig på en och samma plats eller om du reser mycket, och i så fall mellan vilka platser du brukar förflytta dig.

Hur blir telefontäckningen i framtiden?

Att telefontäckningen blir bättre och bättre innebär inte bara att det blir möjligt att ringa från nya områden. Det handlar också om att du får tillgång till större datamängder och snabbare nedladdningar. Det kommer, som en följd av detta, att bli möjligt att arbeta hemifrån på allt fler orter.

När vi pratar om internet och samtalstäckning för mobiltelefoner handlar det mycket om 5G idag. Det är ett trådlöst mobilnät som kommer att ge oss tillgång till blixtsnabbt internet och stora datamängder. Redan nu pågår intressanta försök med detta system på vissa håll i landet.

I framtiden kommer datorer och även ett hissnande stort antal andra elektroniska apparater ingå i samma nät och vad som kallas ”the internet of things”. Vi kommer alltså att diskutera täckning i en bredare bemärkelse än vi gör idag och det kommer att handla om trådlös täckning i första hand.