Telekom

 

Om telekom

Telekom, eller telekommunikation, betyder kommunikation över stora avstånd med hjälp av teknik och begreppet kan därmed innefatta sådant som radio, satellitnavigatorn, telefoni, fax och datorkommunikation. Utifrån en väldigt bred definition kan man faktisk säga att även sådant som röksignaler och djungeltrummor är exempel på telekommunikation.

För att datorkommunikation ska räknas som exempel på telekom enligt en snävare definition krävs det att det handlar om datatrafik som går via infrastrukturer som kabel-TV nätet eller den fasta telefonins kopparnät. Det finns så många olika sätt att kommunicera på idag över stora avstånd att begrepp telekom blivit mindre tydligt än det tidigare varit.

Telekom används ofta som beteckning på en hel bransch. Aktörer inom telekom kan då syssla med alltifrån konstruktion av tekniska hjälpmedel till att utveckla tjänster som förutsätter telekom. Det finns också en stor marknad för konsulter, reparatörer och forskare inom detta stora och för samhället mycket betydelsefulla orådet.

  • Telekom är kommunikation över avstånd med olika hjälpmedel.
  • Det sker en snabb utveckling inom telekom, nya system avlöser de äldre.
  • Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är en modern synonym till telekom so innefattar IT-lösningar.
  • Telegrafen och telefonen var milstolpar inom telekom.
  • Framsteg inom telekom kan förändra människors liv i grunden.
  • Internet är grundläggande för många av dagens telekom-lösningar.
  • Idag kan människor dela enorma mängder data på några sekunder, genom telekom.

Från telegrafi till bredband

The earliest from of telecommunications included drums and smoke signals whereas talking drums were used by natives in Africa while smoke signals were used in North America and China. These systems were however mostly used to announce presence of a military unit. The early forms also came to include homing pigeons with origins in Persia. The acoustic telegraphy with help of whistles is also an early use of telecom. In addition, another example is optic telegraphy, meaning visible signals that carry different meanings. This may best be recognized as lighthouses.

De tidigaste formerna för telekom inkluderade trummor och röksignalering med huvudsyfte att signalera närvaro av militärenheter. Tidiga versioner inkluderade även signalering med duvor, en metod som härstammar från Persien. Det aukustistka telegrafen som använde visslor var också en tidig form av telekom. Utöver detta inkluderar det även optisk telegrafi som använde synliga signaler som betydde olika saker, ett exempel av detta är bland annat fyr.

Under 1790 började Claude Chappe arbeta på en visuell telegraf som använde klockor som pekade åt olika symboler. Det var dock inte så framgångsrikt över långa distanser och modeller utvecklades sedan med två par ihopkopplade träbalkar. Den officiella fösta telegrafen byggdes med linje mellan Paris och Lille. En svensk ingenjör vid namn Abraham Edelcrantz byggde ett annat system för Sverige kort därefter.

Under början av 1800-talet hanterades kommunikation med hjälp av elektriska telegrafer som skicka enkla meddelanden i form av pulser. Detta gjordes först av den tyska uppfinnaren Samuel Thomas von Sömmering och baserades på en tidigare robust design av spanska forskaren Francisco Salva Campillo. Systemet använde flertal trådar för att visuellt representera nästintill alla Romerska bokstäver och siffror för att skicka meddelanden över några kilometer.

Den första riktiga telegrafen som fakstiskt fungera byggdes 1816 av Francis Ronalds som använde statisk elektricitet. På andra sidan atlanten utvecklade Samuel Morse sin egen version av den elektriska telegrafen som hade en integrerad enhet för loggande som transkriberade meddelanden på papper. Detta demonstrerades med framgång över 5 kilometer mellan Washington och Baltimore i 1844. Uppfinningen visade sig otroligt framgångsrik med den högeffektiva morsekoden.

Den första telegrafen hade stor inverkan på kommunikation eftersom nyheter kunde spridas snabbt. Nästa steg i utvecklingen inkluderade telefoner som möjliggjorde kommunikation mellan olika hushåll. Under 1920 var det möjligt att kommunicera trådlöst, oberoende av distans. Telefonen uppfanns först under 1870-talet men var inte kommersiellt tillgänglig förrän 1878 och 1879. Alexander Graham Bell patenterade den första modellen som endast tillät envägs kommunikation, och du kunde dessutom inte knappa in några nummer. Det liknade hur barn brukade använda metallburkar med trådar kopplade mellan för att kommunicera. Du behövde även ringa en klocka för att meddela den andra parten att du ville säga något, telefonerna ringde alltså inte som vi ser idag. De första telefonerna hade även linjer mellan varje hushåll vilket visade sig opraktiskt. Detta löstes genom att bygga växelkontor I varje stor stad I USA för att koppla samtal.

Tekniken utvecklades enormt efter sin första lansering men transnationella samtal var fortfarande omöjligt tills 1927 när en radiokoppling etablerades. Alexander Graham Bell och hans partner Charles Sumner Tainter lyckades även med det första trådlösa samtalet via modererade ljusstrålar projicerade av fotoner. Uppfinningen användes inte på flera år men la grunden för det vi idag känner till som fiberoptisk kommunikation.

Nästa steg i utvecklingen var TV och radio, och under flera år från 1984 arbetade den italienska uppfinnaren Guglielmo Marconi på den nyuppfunna radiovågorna för telekommunikation. Med detta fenomen byggde han det första trådlösa telegrafsystemet som gav honom Nobelpris i fysik. Den skotska John Logie Baird demostrerade den första transmissionen av rörande silhuetter som senare kom att kallas mekanisk television. Han var den förta att framgångsrikt hämta rörande bilder i halvtonskuggor som var de första riktiga tv bilderna.  Utvecklingen av videotelefoni tillät realtid-video och blev först populärt 1870. De första försöken blev dock inte möjligt förrän flera är senare i en enhet vid namn videotelefon. Utveckling av internet gjorde detta till ett populärt fenomen som inkluderade videokonferenser och webcams.

Den trådlösa revolutionen började på 1990-talet med trådlösa nätverk som tillät användning av mobiltelefoner. Men trots att utvecklingen började redan 1950 krävde det tung utrustning och det hade inte kallats mobil idag. Internet revolutionerade telekom och det fortsätter att expandera i snabb takt idag där vi kan prata med bättre kvalitet och över längre distanser.

Framtiden inom telekom

Telekombranschen är egentligen starkare än någonsin men vad som klassas som telekom förändras ständigt. Det enda vi egentligen kan vara ganska säkra på är att vi i framtiden kommer att kommunicera med hjälpa av annan teknik än den vi använder idag. Vi ska fortsätta med att titta på den utveckling som sker just nu.

Internet har inneburit ett genombrott inom många till många kommunikation. Telekom handlar inte bara om att sätta individer i förbindelse med varandra utan om att sprida information så att en stor del av världens befolkning kan få tillgång till den på några få ögonblick. Utvecklingen handlar om täckning och datamängder.

De vita fläckar som inte kan nås via moderna system för telekom blir allt färre och i och med mobilnätet 5G kommer det att bli möjligt dela enorma mängder data. Man talar om att det kommer att gå att skicka eller ta emot mer än en gigabyte i sekunden.

Vi på Dstny är experter på telekom. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan göra för att förbättra företagstelefonin för just ert företag.