Trådlösa telefoner

Om trådlösa telefoner – Dstny förklarar!

En trådlös telefon bygger på att en enhet är uppkopplad mot det fasta nätet via ett vanligt telefonjack. Den kommunicerar sedan sladdlöst med trådlösa telefoner så att du kan prata var du vill, så länge du befinner dig inom den sändande enhetens, ofta ganska generösa, räckvidd.

Trådlösa telefoner bygger vanligtvis på en så kallad bärarteknologi, DECT är den vanligaste tekonologin i Europa. DECT står för Digital Enhanced Cordless Telecommunications och är en standard för hur en sladdlös telefon ska utformas. Standarden togs fram 1988 och fastställes sedan 1992 av European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DECT Standarden bygger på två tidigare teknologier nämligen CT2-standarden och den svenska CT3-diton. Idag har även USA anammat denna standard som beräknas användas på över 70% av alla sladdlösa telefoner i världen. Japan är ett exempel på en stor marknad som använder en egen standard.

  • Trådlösa telefoner kopplar upp sig mot en fast enhet
  • Den vanligaste teknologin kallas Digital Enhanced Cordless Telecommunication
  • Har man fast telefoni är det mycket bekvämt med trådlös uppkoppling
  • Räckvidden är ungefär 50 meter inomhus och 300 meter utomhus
  • Framtiden för fast telefoni är lite osäker i dagens läge Inte minst företag med en växel har stor nytta av trådlösa system
  • Mobiltelefoner konkurrerar allt mer med trådlösa telefoner

Trådlösa telefoner i framtiden

Tekniken för trådlös teknologi kan förbättras, bland annat genom att räckvidden och dataöverföringskapaciteten ökar. Så länge man rör sig inom ett någorlunda begränsat område kan en trådlös telefon användas på samma sätt som en mobil. CAT-iq är en helt ny standard som utvecklats ur DACT och som även ger bättre ljudkvalitet än dagens system.

Många bedömare menar att den fasta telefonin är på väg att gå i graven och alla telefonstolpar kan komma att monteras ned inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är dock värt att notera att mobiltelefoner är en en typ av trådlösa telefoner och trådlösa applikationer kommer starkt.

Idag kan man tillgodose sitt behov av telefoni på många olika sätt. Trådlösa telefoner hade en storhetsperiod men har fått konkurrens av mobiltelefoner då många inte längre har fast telefoni över huvud taget. Det finns dock fortfarande vissa tekniska fördelar med fast telefoni via trådlösa enheter.

Fördelar med trådlösa telefoner

Att det är bekvämt att inte behöva sitta och prata just där man har telefonjacket är nästan en självklarhet men den bekvämligheten får man ju redan av en vanlig mobiltelefon. För ett företag är lösningar som bygger på trådlös telefoni och en central växel ofta väldigt fördelaktigt.

Fast telefoni med trådlösa enheter är ofta billigare än mobilabonnemang. Även de trådlösa enheterna är betydligt billigare än mobiltelefoner och i alla sammanhang där det inte passar att använda sin personliga mobil kan en trådlös telefon ha en viktig funktion att fylla. Många har ett fast nummer som är mer officiellt än mobilnumret.

Vi är mitt inne i den digitala revolutionen och många tekniker inom området telekommunikation som tidigare varit dominerande fasas nu ut och lämnar plats för mer tekniskt avancerade och kostnadseffektiva lösningar. Trådlös telefoni fyller dock fortfarande en funktion i många hem och på många företag.