UCaaS

UCaaS Historia

Idag använder professionella likt många andra telefonen till all möjlig kommunikation; samtal, sms, och snabbmeddelande såsom telegram eller kanaler som slack. Problemet med att ha så många olika medium och plattformar är att det blir avsevärt fragmenterat.

Under lång tid bestod företagskommunikation endast av telefon och gick sedan över till e-mail med uppkomsten av internet. Behov och tillvägagångssätt med kommunikation förändras ständigt och kanaler blir alltmer varierande, och samtidigt svårare att synkronisera. När IM blev populariserat gjorde det e-mail, samtal, video och gruppchatt tillgängligt för alla, men med väldigt lite centralisering. Företag behöver kunna kommunicera med kunder, vare sig det är genom samtal, chatt eller e-mail, och behöver göra det effektivt för att bibehålla god kundrelation.

Vad är UCaaS?

UCaaS eller Unified Communications as a service, är en kommunikations service utvecklad för att hjälpa företag förbättra effektivitet och produktivitet med intern och extern kommunikation. Det är ett tillvägagångsätt att samla alla verktyg för kommunikation inom företag i en och samma plattform; molnet. Detta inkluderar tjänster såsom VoIP, videokonferens, sammarbetsverktyg, fildelning, snabbmeddelanden och mycket mer. De exakta verktygen som inkluderas varierar ofta mellan organisationer utifrån behov.

UCaaS implementeras i de företag som vill bädda in kommunikation i deras dagliga företags-applikationer, såväl som moln-leverantör. Det har möjlighet att paketera alla kommunikationsmedel direkt i appen vilket innebär ett billigare och snabbare alternativ till kommunikation. Vanligtvis betalar man en fast månadskostnad och kräver inget behov av att implementera ett stort IT team för underhåll då det oftast sköts av leverantören på annat håll.

De första inom UCaaS var startups som levererade API för att bädda in kommunikation. Dessa var aktiva redan samtidigt som VOIP utvecklades vid 1970 men blev inte populariserade förrän jättar som Amazon och Google började använda det. UCaaS levereras genom en UCaaS-leverantör som kommer implementera all nödvändig infrastruktur och plattform. Somliga leverantörer har även möjlighet att leverera support-lösningar såsom contact-center, interaktiv röstrespons och CRM verktyg. UCaaS blir alltmer populärt och Forbes förutser att 80% av IT budget kommer dedikeras till moln-appar och lösningar inom 15 månader.

Vad vet vi än så länge?

 1. UCaaS är förenade kommunikations-applikationer levererade av en moln-leverantör.
 2. Förenade kommunikationsverktyg resulterar I ett enhetligt gränssnitt. Detta inkluderar skicka och ta emot meddelanden i flera olika format (röst, sms, IM, e-mail) genom en applikation på flera plattformar; dator, surfplatta eller mobil.

7 Anledningar att uppgradera

  1. Lägre kostnader.
  2. Integrera video- eller webb-konferens och skärmdelning.
  3. Lättare kommunikation och hantering genom flera plattformar och platser.
  4. Effektiv kris-hantering genom exempelvis utsändning via samtal, snabbmeddelande, sms och e-mail.
  5. Ökad produktivitet och minskade fel genom integrerade data genom flera appar.
  6. Förbättra kundrelationer.
  7. Möjlighet att kommunicera vart man än befinner sig.

Hur ser framtiden ut för UCaaS?

En het trend just nu är populariseringen av samarbetsverktyg och det kommer öka avsevärt under kommande år, vilket i sin tur leder till att UCaaS levererar bättre integration med andra plattformar som exempelvis Microsoft Teams och Zendesk. Teknologi förändras precis som kundkrav hela tiden och detta kommer vara en nyckelspelare i framtida utformning av UCaaS. Även AI kan komma att bli en större nyckelspelare. Utöver detta kommer även koppling mellan fysisk och virtuell värld bli alltmer viktigt. Detta kan komma att inkludera en whiteboard i realtid för att skissa idéer och kreativt dela med kollegor.