Unified communication

Unified communication

Unified Communication är ett begrepp som i affärssammanhang ofta används för integreringen av olika kommunikationsformer. Det handlar alltså om samordnad kommunikation i fråga om tjänster så som telefonsamtal, SMS, e-mail, chattar etc. Ännu har vi inte anlänt i UC (som det ibland förkortas), men det är ett ideal som idag verkar närmre än någonsin.

När det gäller Unified Communication är tanken att man har ett eller flera centrala system som ska koppla ihop all kommunikation inom ett företag. Detta innebär även att kommunikation mellan olika plattformar kopplas ihop. Det inkluderar ”real-time” kommunikation som samtal och videosamtal, men kan också vara e-mail och chattmeddelande som kan läsas senare.

Begreppet har funnits sedan mitten av 1990-talet, men i tidigare årtionden har olika former av system byggt upp samma ideal. Ett bra exempel på detta är ’private branch exchange’-systemet (PBX), som var ett tidigt sätt att försöka integrera telefonin inom företag. Det var en sorts centralväxel för privata företag.

  • Unified Communication är en term som beskriver integreringen av kommunikation i företag.
  • Begreppet myntades på 1990-talet, men idealet är äldre.
  • Begreppet avser integreringen av telefoni, videosamtal, SMS, e-mail etc.
  • Digitalisering innebar ett jättehopp mot Unified Communication.
  • Bättre kommunikation innebär för en verksamhet högre produktivitet.
  • Effektiv kommunikation nödvändigt för kund- och partnerkontakter.
  • Effektiv kommunikation blir viktigare och viktigare för verksamheter världen över.

Behovet av Unified Communications

I och med den digitala revolutionen, alltså först PC:ns och mobiltelefonins ankomst blev Unified Communication mer än ett avlägset ideal. Tack vare digitaliseringen blev kommunikation mycket mer effektivt, och allt eftersom digitaliseringen fortsatte utvecklades fler och fler lättillgängliga kommunikationsformer. Moderna smartphones är ett tydligt tecken på att Unified Communication inte är långt borta.

Vikten av effektiv kommunikation ökar hela tiden. Globaliseringen, som många menar till stor del drivs av utvecklingar i kommunikationsteknologin, driver också ett behov att kunna effektivt kommunicera med kunder och partners över hela världen. Med Unified Communication är tanken att detta både ska ske mer och mer effektivt.

Men det handlar lika mycket om effektiviteten inom verksamheten. För många branscher krävs att man ständigt skickar filer och dokument mellan olika kontor. Faktum är att fler och fler kontor håller på att gå över till mobila lösningar, där de anställda får välja var de vill arbeta.

Unified Communications i framtiden

Det kan vara lätt att underskatta betydelsen av effektiv kommunikation. Den senaste tiden har en mängd ny teknologi förändrat kommunikation för alltid. Med ett eller några få program kan företag enkelt kontrollera och överse hur anställda kommunicerar. Det kommer ta mindre och mindre tid för dem att utföra de nödvändiga kommunikativa uppgifterna, som rapporteringar.

Unified Communications kommer även att starkt förbättra företags kommunikation med andra företag eller med kunder. En viktigt del av Unified Communications är att man ska ha säkra sätt att föra konferenser, både via telefon och video. Ibland inkluderas i Unified Communication även program för bestämmande av position.

Alla företag lär ha någon form av nytta av Unified Communication, och de flesta har sannolikt redan idag något sätt att integrera kommunikationen. Nya appar och program för effektivare kommunikation kommer ut ständigt. Idealet om integrerade och effektiva kommunikationssystem har i rask takt förverkligats över de senaste årtiondena.

Dstnys Contact center växer snabbast i branschen och är integrerat med Puzzel. Vill du veta mer om Contact centers och Unified Communications? Kontakta oss så hjälper en av våra kunniga rådgivare dig vidare.