Uno telefoni

Om Uno telefoni

Uno telefoni grundades 2004 av Andreas Johnsson och Johan Wogel som skapade det för att användarupplevelsen skulle genomsyras av enkelhet och service som den röda tråden. Tjänsterna skulle framför allt vara lätta att använda. De har från början jobbat för operatörsoberoende tillsammans med service och enkelhet.

Företaget gick så bra så man 2017 slogs ihop med Solus BC och SEB och bildade företaget Soluno. Det är idag ett av de mest expansiva aktörerna för just telefonilösningar i Norden, i alla fall det företag som är operatörsoberoende. Företaget skapar nu de bästa tänkbara förutsättningarna för telefonilösningar i Sverige men även internationellt.

Det goda samarbetet mellan Solus BC och Uno Telefoni har gjort att de vuxit till en väldigt stor leverantör av just moln- och kommunikation som är operatörsoberoende. Dessutom har företagen bra resurser för att fortsätta utveckla tjänsten så att det kan leda till en internationell expansion. Det nya bolagets huvudägare är SEB PE (Private Equity).

  • Företaget omsätter 2017 omkring 175 miljoner kronor på den svenska marknaden.
  • Just nu har företaget 55 anställda på sina kontor i Stockholm och Göteborg.
  • SEB Private Equity är huvudägare i det nya bolaget.
  • De blev med sammanslagningen den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar.
  • SEB PE som partner bidrar med kompetens och kapital för tillväxt.
  • Soluno arbetar mycket med sponsring mot idrott och föreningsliv.
  • Under 2017 uppgår marknadsandelen till hela 10 %.

Starkt bolag med tryggt kapital

SEB PE som partner kan bidra både med kompetens och ge företaget kapital och möjlighet för att fortsätta växa. Sammanslagningen tar bolagen till en otroligt stark position i Sverige. De är den största operatörsoberoende leverantör vi har av molnväxlar och Unified Communications. Samtidigt finns resurser för en eventuell internationell expansion och fortsatt vidareutveckling av tjänsten.

Under 2017 var omsättningen kring starka 175 Mkr i Sverige. De har anställda på kontor i både Stockholm och Göteborg, där antalet för tillfället uppgår till 55 stycken. De har en marknadsandel på hela 10 % som gör dem till landets största leverantör av just molnbaserade växlar.

Med sammanslagningen och nye huvudägaren tror företaget att de kan skapa de bästa förutsättningarna i branschen för expansion samtidigt som vi kan ge kunderna bra säkerhet, kunderbjudanden och god service. De har också skaffat sig de bästa av förutsättningar för expansion både här i Sverige men även internationellt.

Stark position på marknaden

Företaget är i en otroligt intressant position på en spännande marknad. På det tidiga stadiet i sammanslagningen är tanken att ta vara på den potential som finns hos de båda företagen och utveckla de olika typerna av mjukvara och tjänster. Företaget kan nyttja sina resurser bättre för att återinvestera för tillväxt på det internationella planet.

Företaget ser en möjlighet att öka leveransvärdet till kunderna genom att tänka utanför branschen och kanske kolla på mjukvaruintegration i kundkontakterna för att förbättra ytterligare. Alla ägarna i de två bolagen kommer att återinvestera i det sammanslagna bolaget och fortsätta som operativ funktion även där.

Företaget är väldigt noga med att de vill ha bra service gentemot sina kunder. Det ska vara trevligt att vara kund i företaget. Sammanslagningen förväntas även ge kunderna fördelar såsom ytterligare ett snäpp i kundservice, säkra och bra leveranser. Företaget är inställt på att ta position som den ledande systemintegratören i molnet.

Ordlista