Växellösningar

Växellösningar

Växellösningar handlar om att ha teknik, personal och rutiner som innebär att man har möjlighet att erbjuda kunder som ringer ett effektivt och trevligt bemötande som på ett bra sätt tar till vara på de resurser som företaget har. Idag är möjligheterna större än någonsin.

Övergången till molnbaserade IT-system innebär att vi kan erbjuda sofistikerade växellösningar som passar just ditt företag och lätt kan anpassas när företagets behov och förutsättningar förändras. Växellösningar att växa och utvecklas med, helt enkelt. Priset för riktigt kvalitativa växellösningar är lägre idag, tack vare utvecklingen inom IT.

Växellösningen är ofta den första kontakt en potentiell kund har med ett företag och det säger sig självt att det är viktigt väntetiden hålls så kort som möjligt och att bemötandet är trevligt och professionellt. Växeln kan även vara ett viktigt nav för den interna kommunikationen på ett företag.

  • Växeltjänster lotsar kunden till rätt person på företaget.
  • Med en växeltjänst i molnet ökar kapaciteten och funktionerna blir fler.
  • Gå över till mobil växel om företagets medarbetare är på resande fot.
  • Anpassade växeltjänster kan ofta innebära stora tidsbesparingar.
  • En molnbaserad växel är underhållsfri och kräver mycket lite i fråga om teknik.
  • Låt en unik växellösning bli en del av företagets varumärke.
  • En modern växel kan förändras i takt med att företaget förändras.
  • Utvecklingen inom området växellösningar.

En växel kan kort och gott definieras som en enhet som kopplar samman telefoner. På ett företag finns det ofta många personer som kan hantera ett inkommande telefonärende och via en växel ser man till så att rätt person, eller kanske framförallt en person som har tid, får ta sig an uppgiften.

Växlar har haft ungefär samma funktion i mer än 100 år även om handhavandet moderniserats. Från början var växlar manuella och sköta dem var ganska arbetsintensivt och utvecklingen har gått mot en allt högre grad av automatisering. Dagens växlar är inte platsberoende utan alla växellösningar följer med medarbetarna.

Det händer mycket nu inom området telekommunikation. Man kan säga att utvecklingen inom växeltjänster följer utvecklingen inom telefoni i stort. Allt fler mobiltelefoni och fasta kopparnätet håller långsamt på att fasas ut helt och hållet. Det kräver nya växellösningar som tar till vara på de möjligheter som molnet innebär.

Fördelar med en modern växellösning

Våra växellösningar är operatöroberoende och det är därmed möjligt att byta operatör utan att förändra växeln eller dess funktioner. Vi har heller inga bindningstider så du rikserar inte att dra inte på dig en fast kostnad du sedan blir sittande med fast du inte använder den.

Växellösningar gör det möjligt att, med små medel, kommunicera det man vill lyfta fram om sitt företag. Skräddarsy framtoningen genom att välja passande välkomstmeddelanden, tonvalsmenyer, kösystem, svarsgrupper och öppettider. Gör växeln till en del av företagets identitet. Det är något som vi gärna hjälper till med.

En växellösning är inte statisk. Vi uppgraderar vår service med nya funktioner i takt med att utvecklingen inom IT gör det möjligt. Dagens växellösningar möjliggör mobilitet, förändring och effektivitet. Företag som sitter med utdaterade system har mycket att vinna på att välja en modern, molnbaserad, lösning.

Vill du veta mer om vår växellösning? Kontakta oss så berättar någon av våra kunniga rådgivare mer.