Växelnummer

Om växelnummer

Vi har kommit långt i utvecklingen sedan det satt enskilda personer och kopplade ihop alla våra telefonsamtal. Idag ringer majoriteten av oss till ett växelnummer som låter oss själva göra val för att sedan kopplas vidare till en person på till exempel en myndighet eller ett större företag.

Med hjälp av ett växelnummer kan ett företag samla alla inkommande samtal till ett nummer, och sedan skicka samtalen vidare till rätt person, avdelning eller kontor inom företaget. Telefonväxeln kan vara såväl automatisk som manuell och fungerar helt enkelt som ett sätt att koppla ihop personer med varandra.

Många tänker i första hand på växelnummer i kombination med olika myndigheter eller med större företag, och till stor del stämmer det. Eftersom växeln används för att koppla vidare samtal är det just större organisationer som i första hand har behov av en växel, som till exempel Skatteverket.

  • Växelnummer är ett sätt att samla inkommande samtal.
  • Växelnummer gör att det blir lättare att sortera inkommande samtal.
  • Växeln kan vara automatisk eller manuell (hanteras av en person).
  • Växelnummer är en fördel för stora företag.
  • Växlenummer används också av större myndigheter för att koppla samtal.
  • Stockholm fick en enhetlig automatisk telefonväxel år 1924.
  • Idag styrs tekniken allt mer mot mobila växellösningar.

Mobila telefonväxlar idag

Idag finns det betydligt mer moderna alternativ till att ha en telefonist som sitter och kopplar om samtalen från en reception. Det finns flera mobila lösningar för telefonväxel, som till exempel låter flera personer med olika befattning på företaget ta emot samtal från det gemensamma växelnumret.

Eftersom samtal till växelnumret kan kopplas till flera medarbetare kan arbetsbördan spridas ut lite mer, och dessutom att den som ringer in slipper sitta i telefonkö. Om en medarbetare är upptagen kan samtalet dirigeras om till att gå vidare till nästa person i listan, så att kunden alltid får svar.

Dessutom brukar mobila telefonväxlar kunna hanteras via molnet. Det gör att telefonnummer kan sparas och delas till de personer på ett företag som behöver ha dem. Ofta går det att anpassa molntjänsten efter behov, som hur många anställda som ska kopplas upp mot det gemensamma växelnumret.

Vilka nummer är växelnummer?

Växelnumret kan se lite olika ut, men ofta inleds det med siffrorna 010. Dessa siffror är helt oberoende av geografisk plats, det vill säga de kan komma från kontor i hela Sverige. Fördelen med ett sådan nummer är att det går att ta med vid en eventuell flytt.

Växelnumren kan leda till att den som ringer får prata med en person för att få hjälp att kopplas vidare, men mest troligt kommer man att mötas av en inspelning och möjlighet att använda siffror och knapptryckningar för att ta sig vidare, där 1 leder till ett kontor, 2 till ett annat och så vidare.

Genom att ha ett växelnummer blir det lättare att få kundernas samtal till rätt person snabbare, särskilt om de själva får trycka in val med hjälp av knappar. De kan då välja sitt ärende och får prata med någon som kan svara direkt, istället för att gå omvägar till andra personer.

Vill du veta mer om den telefonväxel vi levererar? Kontakta oss så berättar någon av våra kunniga rådgivare mer.